förvärv Acumem

Mjukvarubolaget Acumem har förvärvats av amerikanska Rogue Wave Software Inc. Acumem är en ledande aktör inom prestandaoptimering för enkel- och multitrådad applikationsutveckling och har tidigare genomgått STINGs inkubatorsprocess.

Acumem grundades 2006 för att kommersialisera teknologi utvecklad av Professor Erik Hagersten och hans forskningsgrupp vid Uppsala Universitet. Acumems patentsökta produkter underlättar avhjälpning av prestandaproblem genom att analysera minnesbandbredd och latens, datalokalitet och trådkommunikation för att därigenom kunna lokalisera och identifiera prestandaproblem.“Förvärvet av Acumem stärker Rogue Waves strategi att föra samman en portfölj av verktyg och komponenter som minskar komplexiteten av programmering av parallella system. Acumems produkter är användarvänliga och kan användas av både prestandaexperter och icke-experter och skapar en miljö där kodoptimering, snarare än omskrivning av existerande applikationer, är den snabbaste vägen till prestanda i flerkärniga system,” säger Brian Pierce, Rogue Waves VD.”Acumems produkter kommer nu att säljas och stödjas av Rogue Waves globala säljorganisation och partners. Acumems CTO, Professor Erik Hagersten och resten av Acumem blir nu en del Rogue Wave. De kommer att fortsätta sin verksamhet i Sverige och därmed ytterligare utöka Rogue Waves globala närvaro.Läs mer om AccumemLäs pressmeddelande