EPiQ Life Science utställare

EPiQ Life Science, som utvecklar innovativa lösningar för diagnos av bl a förmaksflimmer, ställde ut sitt nya koncept AFRtracker. Intresset var stort bland både användare och andra utställare.

Congress of the European Society of Cardiology har nyligen arrangerats i Stockholm och lockade över 30 000 hjärtläkare, sjuksköterskor och andra med intresse för kardiologi (Läran om hjärtat, dess funktioner och sjukdomar). Kongressen är därmed Europas största medicinska kongress. ”Att ställa ut på en mässa av den här storleken är en stor utmaning och vi är väldigt nöjda med de kontakter vi har skapat under mässan, det ger oss gott hopp inför framtiden”, säger företagets VD, Per Sundström.   Förmaksflimmer är idag den vanligast förekommande hjärtarytmin och nya verktyg för att effektivisera behandlingen behövs. EPiQ Life Science nya koncept AFRtracker är ett beslutsstöd inom förmaksflimmerdiagnostik.AFRtracker baserar sin analys på ett normalt EKG och beräknar ett mått på hur snabbt förmaket flimmrar samt hur allvarligt flimmret bedöms vara. Detta mått är unikt på marknaden idag och baserat på det kan kardiologer snabbare fatta beslut om korrekt behandlingsform för patienten, och därmed reducera tiden från ställd diagnos till framgångsrik behandling. Läs mer om EPiQ Life Science