AFRtracker och AFRtracker.com

Förmaksflimmer är idag den vanligast förekommande hjärtarytmin och nya verktyg för att effektivisera behandlingen behövs. Som ett led i detta presenterade EPiQ Life Science i början av juni sitt nya koncept AFRtracker; ett beslutsstöd inom förmaksflimmerdiagnostik.

AFRtracker baserar sin analys på ett normalt EKG och beräknar ett mått på hur snabbt förmaket flimmrar samt hur allvarligt flimmret bedöms vara. Detta mått är unikt på marknaden idag och baserat på det kan kardiologer snabbare fatta beslut om korrekt behandlingsform för patienten, och därmed reducera tiden från ställd diagnos till framgångsrik behandling. Dessutom presenterades online-tjänsten AFRtracker.com, där användaren själv kan ladda upp EKG-data och få en beräkning av flimmertakt och allvarlighetsgrad utförd, allt via en vanlig webbläsare.AFRtracker och AFRtracker.com har nu presenterats på mässor och testats av användargrupper. Nästa steg är en kommersiell paketering av koncepten. Läs mer om EPIQ Life Science