Solarus säljer miljöteknik till Moldavien

Solarus hybridsolpanel går nu på export till Moldavien. En idrottsskola i Drochia i Moldavien har beviljats 2,9 miljoner kronor i stöd av Tillväxtverket för att Solarus ska installera en miljömässigt hållbar värmeanläggning.

”Projektet visar att vår teknik uppmärksammas på många håll runt om i världen och det ger oss en bra start på ett lovande samarbete i Moldavien,säger Niclas Stenlund, VD på Solarus”Idrottsskolan i Moldavien bidrar med 1,8 miljoner kronor till projektet. Syftet är bland annat att öka medvetenheten i Moldavien om möjligheterna att investera i miljövänliga alternativ. Projektet ingår i Tillväxtverkets satsning DemoMiljö där företag, myndigheter, kommuner och institutioner får möjlighet att pröva ny miljöteknik i några av Sidas samarbetsländer.Detta glädjande besked utsågs även av Eco Innovations läsare till sommarens bästa svenska miljönyhet (www.ecoinnovation.se). Om SolarusSolarus har utvecklat ett modulärt solfångarkoncept med tre typer av solfångare; Termisk-, solcells- respektive hybridpanel (som ger både el och värme från samma panel). Med 50-70% lägre materialinnehåll än andra solfångare kan produktionskostnaden reduceras markant. Systemet möjliggör kortare pay-off-tid som leder till att solenergin blir konkurrenskraftigare gentemot andra energislag såsom olja, el och fjärrvärme. Mer information www.solarus.seMer information www.solarus.seOm DemoMiljöDemoMiljö är ett gåvobaserat stöd till moderna miljötekniska lösningar inom hållbar stadsutveckling och förnyelsebar energi. DemoMiljö ger mottagarländerna en möjlighet att pröva moderna miljötekniska lösningar och företag en möjlighet att demonstrera sitt kunnande och sina produkter. DemoMijö drivs av Tillväxtverket och finansieras av Sida.