HiNation Tanzania

HiNation AB har nyligen beviljats medel från Tillväxtverkets program DemoMiljö för en förstudie i Tanzania.

Syftet är att testa HiNation HiLight – en mobilladdare och lampa som drivs helt av solenergi – hos massajer, skolor och hälsokliniker som saknar tillgång till el. Samtidigt kommer man att identifiera vilka samarbeten och affärsmodeller som passar respektive användargrupp.- Det är otroligt viktigt för oss att kunna testa HiLight på plats, säger VD Linda Krondahl. Vi vet redan att produkten fungerar i Sverige – nu vill vi förstå om den fungerar lika bra i andra miljöer, där behovet är otroligt stort. I Afrika finns det idag över 500 miljoner mobiltelefonanvändare, varav majoriteten saknar tillgång till el i hemmet. Förutom en extrainkomst genom mobilladdning åt omgivningen ger HiNation HiLight användarna en stark och säker belysning för läxläsning och arbete. Läs mer på HiNations hemsida: www.hination.org