Exportrådet satsar på Miljöteknik och Mantex

Mantex är ett av sju utvalda svenska miljöteknikföretag som Exportrådet representerar i Italien, Spanien och Portugal. Projektet heter Miljöteknikprojektet och pågår under 1 år med start i Juni 2010. Syftet är att främja svensk export genom att med svenska lösningar möta de lokala miljöproblemen.

Mantex kommer under hösten 2010 att besöka Italien, Spanien, Portugal och de potentiella kunder som Exportrådet har identifierat för att visa produkterna Desktop Scanner och Flow Scanner.Läs mer om Mantex