Samarbete Cortus-Nordkalk

Cortus AB och Nordkalk AB har tecknat ett tolvårigt avtal avseende produktion av biogas till Nordkalks Köpingfabrik. Cortus innovativa förgasningsteknik WoodRoll ger Nordkalk minskade energikostnader och lägre växthuseffekt, när man minskar sin förbrukning av kol som energikälla till förmån för biogas.

Affären innebär inledningsvis uppförande av en 5 MW demonstrationsanläggning, med leveransstart planerad till andra halvan av 2011. Efter två år är planen att anläggningen expanderas till 25 MW och blir därmed den dominerande energikällan för Köpingsfabriken. I förlängningen innebär det att Cortus kommer att leverera biogas till Nordkalk som motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med 70 000 ton årligen vid full utbyggnad. Affären är villkorad av att Cortus finansierar uppförandet av anläggningen i Köping.”Vi har under flera år sökt framtidens energiförsörjning till våra kalkugnar. Förgasning av biomassa har länge varit i fokus men det är först när vi sett resultaten från Cortus förgasningsprocess WoodRoll som vi valt väg för vår framtida energiförsörjning” säger Mikael Wendel, Teknisk chef på Nordkalk i Sverige.”Leveransavtalet med Nordkalk innebär att vi tar steget in i en kommersiell leverans av biogas i stor skala och bekräftar styrkan med vår nya patenterade förgasningsteknik WoodRoll för processindustrier” säger Rolf Ljunggren VD och grundare av Cortus AB.Cortus AB grundades 2006 och har fått stöd inom affärsutveckling, finansiering och nätverk av affärsinkubatorn STING. Cortus AB har även tagit in pengar från riskkapitalfonden STING Capital, som investerar i innovativa tillväxtbolag i tidiga skeden.Om Cortus:Cortus AB vision är att bygga framtidens innovativa och hållbara energiförsörjning för kraft och processindustrier. Cortus arbetar med att bli en internationellt ledande aktör inom industriell försörjning av ren förnyelsebar energigas från biomassa baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. Förgasningstekniken bygger på hög verkningsgrad, bränsleflexibilitet och en ren energigas utan föroreningar. Grön energi genom kostnadseffektiv produktion av biogas. Mer information www.cortus.seOm NordkalkNordkalk är den ledande tillverkaren av kalkstensbaserade produkter i norra Europa. Produkterna används främst inom pappers-, stål- och byggmaterialindustri samt miljövård och lantbruk. Bolagets nettoomsättning för 2009 uppgick till 277,3 M€ och vinst före skatt och minoritetsandelar uppgick till 27,1 M€. Nordkalk sysselsätter cirka 1.200 personer och har verksamhet på över 30 orter i 8 länder, bl.a. i Finland, Sverige, Polen, Estland och Ryssland. Nordkalk ägs av finländska Rettig Group Oy. Mer information www.nordkalk.com