Pär Hedberg på Almedalsveckan

Den 6 juli under Almedalsveckan arrangerar Innovationsbron en dag med temat “Innovationsdriven tillväxt”. Bland annat kommer STINGS VD och grundare Pär Hedberg leda en paneldebatt hur Startups snabbare ska nå den globala marknaden.

Ur programmet:- Den svenska paradoxen är en oexploaterad möjlighet- Internationalisering utan gränser- Innovationer blir tillväxtföretag- Affärscoachande miljöer inom landets inkubatorer- Cleantech för smarta affärer- Gamla patent blir livskraftig tillväxt- Offentlig upphandling kan driva innovationerBland annat kommer en paneldebatt om internationalisering arrangeras, under ledning av STINGs VD och grundare Pär Hedberg, på temat “Hur kan svenska Startups snabbare komma ut på en internationell marknad?Innovationsbron har i förväg passat på att ställa några centrala frågor till Pär Hedberg:Varför är internationalisering så viktigt för svenska nystartade företag?- En av de största utmaningarna som nystartade företag har är hur de ska internationalisera sin verksamhet, berättar Pär Hedberg. Utmaningen är dessutom större för svenska bolag än för många av deras utländska konkurrenter, eftersom Sverige är en sådan liten hemmamarknad, fortsätter Pär. De svenska nystartade företagen måste börja sälja hemma, men det medför att de växer för långsamt och riskerar att antingen bli uppköpta eller att dö sotdöden. Därför är det otroligt viktigt att företagen har möjlighet att kompensera för detta och snabbt lyckas på en internationell marknad. I paneldebatten kommer vi att diskutera vad vi i Sverige behöver göra för att hantera denna utmaning bättre.Vilka kommer delta i paneldebatten?- Vi har en spännande blandning av personer med erfarenheter av internationalisering i små bolag, i stora bolag, och i stödjande organisationer. Det är Pierre Elzouki, grundare av Scalado, Jonas Nilsson, vd SP Devices, Claes de Neergaard, vd Industrifonden, Per-Erik Sandlund gd Invest Sweden och Akbar Sedigh, ordförande i bl a Innovationsbron och Elekta.Vad hoppas du själv få ut av Almedalen?- Jag har en idé om hur stora svenska exportföretag kan bidra till att nystartade företag når en internationell marknad, och hoppas att jag får möjlighet att diskutera detta. Det vore otroligt spännande om de stora företagen kunde fungera som exportmentorer för små start-ups, och ge dem trovärdighet, nätverk och kunskap om olika exportmarknader. Jag skulle gärna se att t ex Svenskt Näringsliv och några stora globaliserade svenska företag kommer på paneldebatten och bidrar med sina idéer.Ta del av hela programmet