FlexiClean renar dagvatten

Det innovativa miljöteknikbolaget FlexiClean AB har gjort sin första leverans och installation av dagvattenfilter till Stockholms nya miljöstadsdel, Norra Djurgårdsstaden.

“Med mottot att vara en världsledande miljöstadsdel känns det tillfredsställande att testa en lösning på ett av flera miljöproblem”, säger Hans Söderström, ansvarig för vattenarbete på Trafikkontoret i Stockholm. ”Stockholm är ju Europeisk miljöhuvudstad i år och att testa och utvärdera nya innovationer för lösningar på befintliga miljöproblem ligger i vårt intresse”.”Vi är naturligtvis mycket glada över att just ha Norra Djurgårdsstaden som vår kund. Det ger oss en tydlig kvalitetsstämpel. Idag rinner dagvatten med mängder av föroreningar, som bly, koppar, zink, krom, nickel och olja ner i brunnarna tillsammans med dagvattnet och ofta ut i närmsta vattendrag orenat.  Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Och vi har en innovativ och kostnadseffektiv lösning på problemet”, säger Peder Eneroth, VD på Flexiclean.FlexiClean´s filterkassetter har installerats på Gasverksvägen och Fiskartorpsvägen, en vägsträcka som för närvarande har en årsdygnstrafik på ca 20000 bilar och därför har ett starkt förorenat dagvatten.Sedan juni 2009 sitter FlexiClean AB i affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth), där bolaget får affärsutvecklingsstöd för att snabbare lyckas bygga ett internationellt tillväxtföretag.FlexiClean är en ny filterhållare för rening av dagvatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.Som lösning på problemet med förorenat dagvatten har man tidigare ofta använt sedimenteringsdammar, fördröjningsmagasin eller våtmarker. Men med FlexiCleans lösning så tar man hand om problemet direkt i brunnen och detta dessutom till ett starkt reducerat pris kontra övriga lösningar.Peder Eneroth, VD Flexiclean, peder.eneroth@flexiclean.eu, 0739 20 32 82, www.flexiclean.euNorra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med modern hamnverksamhet och annan strategisk infrastruktur. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade utvecklingsområden och ska karaktäriseras av innerstadens kvaliteter, modernitet och täthet. Närheten till Kungliga nationalstadsparken och Lilla Värtans öppna vatten ger stadsdelen en unik inramning.