OptiCaller Software säkrar tillväxtfinansiering

Telekombolaget OptiCaller Software har nu säkrat tillväxtfinansiering genom Tedfeldt CO och Västra Götalands Regionen. Bolaget har produkter inom mjukvara för mobila växlar med unik samtalsoptimering för mobiltelefoni.

Entreprenörerna Mattias Hansson och Jörgen Steijer har sedan 2005 utvecklat produkten OptiCaller och fick inledningsvis stöd av affärsinkubatorn STING. OptiCaller är kortfattat en mjukvara (som installeras i mobiltelefonen eller nyttjas som molntjänst via mobilens webbläsaren) för mobil växel som passar alla växelplattformar. OptiCaller ger kundnyttan:Bland OptiCaller Software´s kunder finns idag bla: Ibidiums Teknikchef Are Casilla beskrev OptiCaller på följande sätt: ” Thank you for the Nokia Client. It is working very fine. To be honest its the best software I put my hands on in a very long time. You guys have done an excellent job.”“Jeg er like begeistret hver gang jeg gjør dette jeg. Kombinasjonen av vår PBX iBiX (namn på deras telefonväxel) og Opticaller er bare helt fantastisk.” Michael Tegstam partner på Tedfelt & Co är imponerad över teamet bakom OptiCaller och det intresset som deras produkt uppvisar. Att deras kärnteknologi med samtalsoptimering och möjligheten att ringa från webb läsare också är patentskyddad är ett stort plus. Mattias Hansson är mycket nöjd med Tedfelt & Co arbete som tillfört ett stort värde till OptiCaller Software i form av kapital och värdefull kompetens från erfarna entreprenörer/affärsänglar. Med finansiering från affärsänglar och Västra Götalands regionen kommer OptiCaller Software utveckla sina produkter till alla mobila plattformar och fokusera på försäljning för att senare nå break even. Mattias Hansson grundare och VD på OptiCaller Software         Tel: 070-212 12 59, mattias@opticaller.sewww.opticaller.se