Spännande innovativa bolag på STING Day

I år anordnas för första gången STING – ett forum för utbyte av kunskap och kontakter som ska gynna innovativa företag i ambitionen att bygga internationella tillväxtbolag.

Den 14 juni möts 55 innovativa startups och tillväxtbolag, 65 investerare och 80 andra nyckelpersoner inom industri och akademi på STING Day för att nätverka och utbyta kunskap.”Frågan är om det någonsin i Sverige har samlats så många unga lovande företag med potential att bli framtidens stora exportbolag? Genom eventet hoppas vi skapa många nya intressanta affärsmöjligheter som gynnar företagen i deras fortsatta internationella tillväxt, säger Pär Hedberg”, vd på affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth AB).Genom workshops, trendspaningar och paneldiskussioner ventileras även olika frågeställningar med fokus på att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer att bygga framgångsrika tillväxtbolag. Bland annat arrangeras en debatt hur man ska säkra kapitalförsörjningen för bolag i tidiga skeden. Här får investerare, politiker samt representanter för det offentliga såddfinansieringssystemet ge sina bästa förslag. STING Day avslutas med ett kvällsmingel och prisceremonin STING Awards, där företag som utmärkt sig på olika sätt det senaste året utnämns.”Eventet är fullsatt och jag är nöjd med mixen av intressanta personer. Det talar för ett bra nätverkande. Förutom medverkande bolag inom STING-sfären har vi utifrån 46 ansökningar valt ut 16 startups som under förmiddagen får pitcha sin idé för STING:s affärscoacher, säger Jessica Stark, projektledare för STING Day.STING Day arrangeras av affärsinkubatorn STING. Partners är Stockholm Business Region Development och VINNOVA.Komplett lista inkl. beskrivning av medverkande innovationsbolag: www.stingday.se/bolagSedan starten 2002 har STING antagit 69 bolag, med ett sammanlagt bolagsvärde på 1.624 Mkr. Bolagen sysselsätter sammanlagt 376 personer och det ackumulerade attraherade kapitalet uppgår till 818 miljoner (191 miljoner offentligt och 627 miljoner privat). Trots det tuffa klimatet under 2009 attraherade STING-bolagen över 100 Mkr i privat riskkapital och drygt 50 Mkr i offentlig finansiering, vilket är nästan lika mycket som under 2008.