Predect signerar första kundkontraktet i Kina

Predect har fått sin första order från ett stort vattenverk i staden Tianjin utanför Peking. Projektstarten sker i sommar och är startstkottet för Predects satsning i Kina. Regeringens fokus på vattenfrågor i Kina är mycket stor och innebär en enorm marknadspotential för Predect.

Läs mer om Predect