Avancerad träningssimulator för ultraljudsundersökningar möjliggörs av SenseGraphics

SenseGraphics har hjälpt företaget Medaphor i Storbritannien att utveckla ”världens mest avancerade träningssimulator för Ultraljudsundersökningar”. ScanTrainer är en ny, unik lösning som är utvecklad på SenseGraphics mjukvaruplattform H3DAPI och innehåller patientspecifika ultraljudsövningar med bedömningar för gynekologi och obstretik.

Produktsläppet för ScanTrainer skedde på det årliga mötet för British Society for Gynaecological Imaging annual scientific meeting I London den 15:e April. Mer information om ScanTrainer med videoMer information om SenseGraphics