Vinnovas Forska & Väx finansierar tre STING-bolag

Forska & Väx första ansökningsomgång 2010 för FoU-projekt och förstudier finansierar 45 små och medelstora företag med sammanlagt 48 miljoner kronor. Bland de företag som nu får finansiering för genomförande av FoU-projekt och/eller förstudie inför FoU-projekt återfinns tre bolag som finns/har genomgått STINGs affärsinkubator.

TranSiC AB, Kista, 2 500 000 kr, förbättring av högeffekttransistorer i kiselkarbidPredect AB, Bromma, 350 000 kr, varningssystem för bakterier i dricksvatten