Vattenfall, Holmen och Mantex vidareutvecklar gemensamt mätteknik

Miljöteknikbolaget Mantex har utvecklat en ny unik mätmetod, som gör det möjligt att snabbt och noggrant mäta fukthalt i biomassa (t.ex. biobränsle). Vattenfall och Holmen genomför nu ett gemensamt projekt, där de tillsammans med Mantex ska vidareutveckla Mantex teknologiplattform och validera Mantex online-system i industriellt bruk. Projektet löper till maj 2011 och omfattar ca 10 MSEK.

Vad har pappersindustrins ständiga jakt på effektiviseringar och ökat utbyte av råvara och energibolagens transformering till energiproduktion av förnyelsebara energikällor gemensamt? De använder mycket stora mängder biobränsle och skogsråvaror som av naturen varierar i fukthalt, densitet, askhalt mm.  Variationerna påverkar möjligheten att få ut ett maximalt utbyte ur råvaran. En bättre kunskap i realtid om råvarans sammansättning i produktion och vid leverans möjliggör ett större energiutbyte, minskade utsläpp, och en energieffektivare produktion.Miljöteknikbolaget Mantex har utvecklat en ny unik mätmetod, som gör det möjligt att snabbt och noggrant mäta fukthalt i biomassa (t.ex. biobränsle). Fukthalten är en viktig parameter vid förbränning av biobränsle i exempelvis värmekraftverk. Med bättre kunskap om fukthalten kan biobränslet utnyttjas bättre, vilket har många fördelar, inte minst för miljön.Vattenfall och Holmen genomför nu ett gemensamt projekt där de tillsammans med Mantex ska vidareutveckla Mantex teknologiplattform och validera Mantex online-system i industriellt bruk. Verktygen är Vattenfall och Holmens processkunnande och Mantex unika mätteknik. Tre olika mätutrustningar ska utvecklas, utvärderas och implementeras i olika applikationer på förbränningsanläggningar och pappersbruk.”Jag tror inte det finns ett bättre sätt att industrialisera vår teknik än tillsammans med kompetenta, erfarna och kravställande kunder som vill aktivt bidra till att tekniken används i produktion.  Tillsammans med Holmen och Vattenfall får vi nu den möjligheten”, säger Erik Odén, VD Mantex ABProjektdeltagarna förväntar sig att kunna påvisa besparingar och effektivitetsförbättringar i de utvalda applikationerna. Projektet löper till maj 2011 och omfattar ca 10 MSEK.  OM MANTEX: Miljöteknikbolaget Mantex utvecklar produkter och teknik med syfte att effektivisera energibolags och skogsbolags användande av råvaror. Företaget har utvecklat en ny unik mätmetod. Med Mantex teknik är det bl.a. möjligt att snabbt och noggrant mäta fukthalt i biomassa (t.ex. biobränsle). Fukthalten är en viktig parameter vid förbränning av biobränsle i exempelvis värmekraftverk. Med bättre kunskap om fukthalten kan biobränslet utnyttjas bättre, vilket har många fördelar, inte minst för miljön. Mantex fokuserar på energi, skogs- och pappersindustrin initialt i norra Europa och inom kort även Nordamerika. De stora fördelarna med ökad nyttjandegrad i råvaror, färre kostsamma driftavbrott och minskad miljöpåverkan gjorde att Mantex tilldelades utmärkelserna Swedish Cleantech Company of the Year 2008 och Innovation & Technology Award 2009. I juli 2009 gick den tyska energijätten RWE in som delägare i bolaget.Läs mer om Mantex: www.mantex.se