Satsa biståndspengar på jordskalvsvarningar

Ingen kan ha undgått att beröras av det fruktansvärda mänskliga lidande som jordbävningen i Haiti – och nu senast i Chile – har orsakat. Den plötsliga förödelsen i Haiti är också en social katastrof i ett redan hårt prövat samhälle. De enorma dödssiffrorna och antalet skadade orsakades främst av den stora andelen olämpliga byggnader. Med en ökad medvetenhet i samhället om jordskalvsriskerna kan man proaktivt både varna tidigare och minska andelen farliga byggnader. Och lösningar finns!

Till pressmeddelandet >>>