Lyckat matchmakingevent

Som en del i arbetet med att matcha bolagens kompetensbehov med duktiga och drivna människor, arrangerade STING i slutet av januari tillsammans med Connect Östra Sverige, Venture Cup Öst och Stockholm School of Entrepreneurship ett gemensamt matchmakingevent.

Under en intensiv eftermiddag presenterade sig 20 lovande bolag/projekt för cirka 100 erfarna personer med ett intresse av att engagera sig i unga tillväxtföretag. Entreprenörerna som vanligtvis pitchar för sin produkt eller för kapital fick under eftermiddagen möjlighet att sälja in sitt bolag och sina respektive kompetensbehov.Snarare än pengar var det erfarenhet och kompetens som var hårdvaluta på eventet, och från scenen erbjöds såväl intressanta operationella roller som ex-jobb och möjligheter att gå in i styrelser och advisory boards.Som en inspiration för nätverkande och teambyggande talade Jonas Hombert, VD och grundare för Jaycut, om vikten av att bygga ett vinnande team. All feedback från evenemanget som helhet har varit att det drog sitt strå till stacken i den riktningen!