STING-bolag deltog i invigningen av Norra Djurgårdsstadens miljöprofilering

I början av februari invigdes Norra Djurgårdsstaden Innovation i Värtahamnen, som ska bli en spjutspets och föredöme för hållbart statsbyggande. Med fokus på innovativ miljöteknik, fick tre cleantechbolag inom STING möjlighet att visa upp sina innovativa lösningar.

Flexiclean´s innovativa filterhållare för rening av dagvatten, Rehact´s världsunika komfortsystem,  som förser byggnader med värme, kyla, ventilation samt varmvatten, samt Solarus kostnadseffektiva solfångare fick möjlighet att visa upp sina unika lösningar på en mässa.”Norra Djurgårdsstaden ska vara en spjutspets för hållbart stadsbyggande där innovativ svensk miljöteknik och kreativa lösningar utvecklas, prövas och visas upp. Stadsdelen ska, på samma sätt som Hammarby Sjöstad men med större ambitioner, vara ett föredöme för andra städer. Norra Djurgårdsstaden Innovation blir ett av verktygen för att uppnå detta” säger finansborgarrådet Sten Nordin.