Tomologic – en av de tio bästa affärsidéerna

Totalt har 200 affärsidéer lämnats in till Venture Cup Öst och av dessa nominerades nitton stycken och slutligen fick tio stycken 10.000 kr vardera, varav ett av bolagen var Tomologic.

Tomologic har tagit fram en skärteknik som förser tillverkningsindustrin med väsentligt effektivare skärplaner. Idag uppstår 20-50 % materialspill vid skärning av all sorts metall, vilket medför stora kostnader för tillverkningsindustrin samt resulterar i en negativ miljöpåverkan.