Quakelook finansieras

QuakeLook Stockholm AB har som ett av åtta nystartade bolag erhållit finansieringsstöd med 300 000 kronor från VINNOVA som ett resultat av Vinn Nu tävlingen.

QuakeLook’s uppfinning för bättre jordskalvsvarningar har möjlighet att betydligt förbättra riskbedömning och produktionsplanering vid verksamheter under jord, tex gruvor och oljefält.