Movinto Fun’s mobila dansspel får finansierig från VINNOVA

Movinto Fun får, tillsammans med Stepz dansskola och spelforskare vid Interactive Institute, 1,5 miljoner kr från VINNOVAS program Var Dags IT. Forskningsanslaget går till projektet Dance Crew – ett mobilt multiplayer dansspel för Movinto Funs egenutvecklade spelkonsol BodyBug® Movement Companion™.

Läs hela pressmeddelandet här