Tele2s vd Harri Koponen

En torsdagskväll i början av november samlades ett femtiotal affärsänglar, entreprenörer och VC-aktörer hos STING för att lyssna till Harri Koponen, vd på Tele2. Detta exklusiva besök kom till stånd som ett direkt resultat av STING och Tele2s nyligen inledda samarbete där båda parter hoppas på ett ömsesidigt utbyte av know-how och nätverk.

Det senaste året har STING arbetat aktivt för att stärka sina relationer till industriella aktörer, vilket samarbetet med Tele2 är ett lyckat exempel på. Genom samarbetet får STING tillgång till Tele2s expertis vid utvärdering av telekombolag till inkubatorn. Dessutom kommer STING-bolagen att få möjlighet att testa sina produkter direkt hos operatören. I gengäld får Tele2 tillgång till STINGs stora flöde av bolag och kommer därmed närmare innovationsvärlden.− Vi är glada över samarbetet och för nu diskussioner med industriella aktörer inom andra branscher för liknande upplägg, sa Pär Hedberg i sin välkomstpresentation.Under kvällen presenterade Koponen Tele2s strategi för att förändra bolagets innovationsprocess och delade med sig av sina egna reflektioner rörande mobilmarknaden.Tidigare i år startade Tele2 VC-bolaget Rebcap vars huvuduppdrag enligt Koponen är att investera i bolag inom Telekom, Internet och Media. Rebcap skall vara en tillväxtpartner för bolag med stor potential och Tele2 vill genom det nya bolaget vidareutveckla sin innovationsverksamhet till att även omfatta extern innovation.− Jag ser Tele2 som ”the big machine” med ett tydligt fokus på den existerande affärsmodellen. Rebcap är ”the shake engine” som ska fokusera på alternativa affärsmodeller och bidra till att fånga upp innovativa lösningar, sa Koponen under sin presentation. Han konstaterade också att intressanta områden att titta på är allt som med mobilens hjälp gör ”Svensson-livet” lättare och roligare. Tele2 finns idag i tio länder och har 25 miljoner kunder. Bolaget ska enligt Koponen alltid erbjuda ”the best deal” och i denna strävan har man ett stort intresse av att titta på nya innovationer och lösningar som kan komma kunderna till nytta. Man har medvetet valt att ha en relativt liten utvecklingsavdelning för att på så sätt lättare ta till sig externa innovationer.− Via Rebcap kommer vi att kunna knyta intressanta bolag till oss och ge dem möjlighet att snabbt kommersialisera sin produkt på ett helt annat sätt än vi tidigare haft möjlighet till, sa Koponen.Rebcap tittar kontinuerligt på bolag inom telekom, internet och media och man har redan haft diskussioner med ett 50-tal bolag. Ett delmål är att genomföra den första investeringen inom en snar framtid och man tittar gärna på saminvesteringsmöjligheter med affärsänglar och VC-bolag. Koponen är mån om att understryka Rebcaps oberoende från Tele2. Han är positivt till samarbeten och ser ingen intressekonflikt i att bolag utvecklas tillsammans med andra aktörer. − Nätverk skapar alltid större nätverk vilket leder till större idéer. Ett plus ett blir alltid mer än två, sammanfattade Koponen tankarna med Tele2s innovationssatsning.