STING Capital investerar i Peepoople

STING Capital har tillsammans med affärsänglar investerat i Peepoople. Peepoople utvecklar en innovativ och patenterad engångstoalett, Peepoo, som tar ett helt nytt grepp för att lösa sanitetsproblemen i utvecklingsländerna. Peepoople står nu inför kommersialisering av produkten och under 2010 kommer Peepoo att lanseras i storskaliga pilotprojekt i Kenya och Bangladesh. Peepoople har potential att bli en ny internationell framgång inom cleantech området.

Läs hela pressmeddelandet här