”Var inte rädd för att misslyckas!”

STING:s nya affärscoach heter Raoul Stubbe, tidigare känd för att ha startat optobolaget Proximion. Men inte bara en gång utan två!

&en-dash ; Jag hade inte kunnat skräddarsy ett bättre jobb än detta. Stockholm Innovation & Growth har potentialen att bli världens bästa inkubator för nya teknikdrivna entreprenörsföretag, säger Raoul Stubbe, ny affärscoach på STING.Den nya affärscoachen vid Stockholm Innovation & Growth Raoul Stubbe stormtrivs med sitt nya jobb. Hans karriär har också gjort honom väl förberedd för arbetet som affärscoach. Efter civilingenjörsexamen från KTH 1985 fick han en doktorandtjänst under professor Gunnar Edwall med inriktning på fiberoptiska sensorer. Tack vare Edvwalls industribakgrund blev doktorandtjänsten blev lika mycket en utbildning i entreprenörskap, menar Raoul Stubbe.&en-dash ; Jag har alltid varit en generalist så att börja forska var lite oväntat. Men under min doktorandtid fick jag även chans att utveckla mina entreprenöriella ambitioner. Dessutom på ett område som låg helt rätt i tiden, säger Raoul Stubbe.Grundade ProximionEfter disputationen gick han vidare till forskningsinstitutet Acreo för att delta i uppbyggnaden av institutets fiberoptiska verksamhet. När han lämnade Acreo år 2000 bestod den fiberoptiska delen av institutet av cirka 15 personer som bedrev en forskning var i världsklass. &en-dash ; Det var en nyttig resa där jag jobbade mycket med att sälja in vår forskning till Acreos kundföretag. Där lärde jag mig hur stor trögheten kan vara i stora industriorganisationer. Det gav insikten att vägen till att göra ett nytt tekniksprång ibland är att grunda ett startup, säger Raoul Stubbe.Ett av de forskningsgenombrott som gjordes på Acreo under 1990-talet erbjöds också till Ericsson som dock tackade nej. Istället grundade Stubbe, tillsammans med sina kollegor, företaget Proximion Fiber Optics. Produkten bestod i en ny teknik för att öka driftsäkerheten och flexibiliteten i de optiska fibernäten.Proximion gick från noll till 40 anställda på ett år och lyckades också attrahera närmare 170 miljoner kronor i riskkapital under sin resa. Men när luften gick ur marknaden bara två år senare var konkursen ett faktum. &en-dash ; Målen och marknaden vi siktade mot fanns plötsligt inte längre. Men jag lyckades, med hjälp av affärsänglar, att starta upp igen och idag står Proximion i begrepp att ta sin första stora volymorder, säger Raoul Stubbe. Ledande forskning är också en bra start om man vill skapa ett ledande teknikföretag.Onödiga rädslorPå platsen som ny affärscoach efterträder han Thomas Arctaedius som går vidare till posten som ny näringslivschef på Stockholms universitet. &en-dash ; Vi är mycket glada att Raoul Stubbe valt att kliva in som en av STING:s affärscoacher. Våra grundkrav var mycket högt ställda där vi ville ha en person som själv drivit upp ett entreprenörsföretag och dessutom innehaft VD-posten, säger Pär Hedberg VD STING.Raoul Stubbe kommer främst arbeta med företaget i starthuset på KTH:s centrala campus och framförallt bidra med kunskap om hur du ska handskas med dina immateriella rättigheter och tillgångar. Då han själv gjort resan från forskare till företag känner han sig väl tillrätta i rollen. &en-dash ; Det finns flera onödiga rädslor man har som forskare inför företagandet. En av dem är helt enkelt att misslyckas men det är inte så svårt att starta bolag och det finns hela tiden hjälp att få efter vägen, säger han.