SenseGraphics ger strokedrabbade en ny framtid

Kistabaserade SenseGraphics har en unik lösning för att kraftigt höja livskvaliteten för strokedrabbade. En komplett behandlingsmodell är utarbetad i nära samarbete med forskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Nu installeras de första testsystemen på landets rehabiliteringscentrum.

Enbart i Sveriges drabbas varje år cirka 30 000 människor av slaganfall eller stroke. Vägen tillbaka till en fungerande vardag är lång och dagens rehabiliteringsträning upplevs av många patienter så enahanda att de inte fullföljer behandlingen. STING-företaget SenseGraphics egenutvecklade produkt gör träningen roligare, men också billigare och inte minst effektivare.&en-dash ; Vår produkt kommer ur forskning som gjorts av den internationellt renommerade forskaren Martin Rydmark på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Med hjälp av kliniska tester har vi inte bara utvecklat en ny träningsmetod med produkt, men även en komplett behandlingsmodell för strokepatienter, säger Tommy Forsell, VD SenseGraphics.SenseGraphics produkt bygger på vetenskapen haptik som beskriver hur vi upplever beröring och kroppsrörelse och ger användarna förmågan att känna på virtuella objekt. En enkel tillämpning av den haptiska tekniken finns i de bilrattar som hör till datorns bilspel och ger dig en fysisk känsla av bilens krängningar. Men här handlar det istället om att träna upp strokedrabbades motorik genom datorspel som utmanar rörligheten i olika dimensioner. &en-dash ; Vi har lyckats visa hur strokepatienter som uppnått 50 procents rörlighet efter traditionell behandling fått ett fullständigt tillfrisknande genom att använda vår träningsmetod, säger Tommy Forsell.SenseGraphics produkt består av en 3D-skärm monterad på ett arbetsbord med en inbyggd specialspegel. Under spegeln finns en pennliknande styrarm som du styr med handen vilket tillsammans bildar ett gränssnitt där du ser din hand röra sig i en tredimensionell datorgenererad miljö.Kopplar samman patienternaBehandlingsmetoden är utvecklad i nära samarbete med forskargruppen kring Martin Rydmark på Sahlgrenska akademin och består såväl av separata träningsenheter på rehabiliteringscentrumen som personliga enheter hemma hos patienterna. Genom att de olika enheterna kommunicerar över Internet kan den behandlande läkaren övervaka och justera träningen på distans. I kommande versioner ska läkaren även kunna tala med patienterna med hjälp av en videokamera i enheten. &en-dash ; Dessutom passar vi också på att koppla samman patienternas enheter så att de kan träna tillsammans och kommunicera under tiden. De flesta medicinska behandlingar ger ett bättre resultat om du har stöd och hjälp av andra i samma situation, säger Tommy Forsell.Projektet fick under förra året stöd från Vinnova, Verket för innovationssystem, med 2,2 miljoner kronor och nu ska metoden och produkten testas på flera rehabiliteringscentrum i landet. &en-dash ; Bara i Europa drabbas en miljon människor av stroke varje år och lika många drabbas i USA. Intresset för vår produkt är därför stort och vi står nu i begrepp att leverera system till rehabiliteringscentrum i Canada, säger Tommy Forsell.Programvaruplattformen till systemet är utvecklad av SenseGraphics under den licensform som kallas ”open source”. Det gör det möjligt för vem som helst att gratis ladda ned den över Internet och delta i utvecklingen av programvaran. Något som i skrivande stund gjorts av närmare 1000 utvecklare världen över. &en-dash ; Vi hade aldrig lyckats sprida programvaran så stort om vi inte hade använt ”open source”. I förlängningen gör hjälper det också till att sprida kunskapen om haptik och få fler att utveckla produkter för detta området, säger Johan Beskow, medgrundare av SenseGraphics. Idag är SenseGraphics en del av Stockholm Innovation & Growths inkubator Business Accelerator.