Östgöta Enskilda Bank bidrar till STING

Nu kliver även Östgöta Enskilda Bank in som Resource Provider till Stockholm Innovation & Growth (STING). Magnus Sederholm, kontorschef på Östgöta Enskilda Bank i Danderyd, menar att STING ger en god kvalitetsstämpel till de ingående företagen.

Stockholm Innovation & Growth jobbar med ett flertal externa samarbetspartners i frågor som rör bland annat juridik, revision, bolagsbildningar och patent. Nu kompletteras dagens tre partners med Östgöta Enskilda Bank som tar plats som en av STING:s Resource Providers. &en-dash ; Förutom att bidra med allmän företagsekonomisk rådgivning kan vi hjälpa STING:s företag att hitta ytterligare finansiering efter det att verksamheten kommit igång. Dessutom kan vi hjälpa dem vid utlandslanseringar genom vårt breda och internationella nätverk som en del av Danske Bank, säger Magnus Sederholm, kontorschef och verksamhetsansvarig för Östgöta Enskilda Bank i Danderyd. &en-dash ; Nu diskuterar vi med STING om hur vi på bästa sätt kan stödja företagen. Det kan bli såväl genom föreläsningar och seminarium som i individuella kontakter. Alla företag är olika och vi kan bidra med de individuella lösningar som krävs.Personligt och skräddarsytt stödÖstgöta Enskilda Bank är en del av Danske Bank sedan 1997 men kontoret i Danderyd är relativt nystartat med 12 anställda och endast fem år på nacken. De 14 svenska banker som ingår i nätverket kallar sig provinsbanker vilket förklaras med en stark regional förankring och ett personligt engagemang. &en-dash ; Oberoende av om vi finns i Stockholm, Skövde eller Danderyd anpassar vi oss till den lokala marknaden och arbetar på det sätt som kunderna behöver på de specifika platserna, säger Magnus Sederholm. &en-dash ; Det gör att vi kan erbjuda ett personligt stöd med kvalificerade lösningar skräddarsydda till våra kunders verksamheter.  Det som framförallt lockar Östgöta Enskilda Bank att delta som Resource Provider till STING är innovationsmiljöns kvalitativa rådgivning. &en-dash ; Företagen inom STING är speciellt intressanta eftersom de bär med sig en stark kvalitetsstämpel. Dessa företag har fått ett kompetent stöd av STING:s duktiga affärscoacher och är bra förberedda på att bygga upp den egna verksamheten, säger Magnus Sederholm. &en-dash ; Vi ser också oss själva som entreprenörer och känner en samhörighet med företagen inom STING. Vårt kontor har bara funnits i fem år och vi är mycket öppna för nya samarbetsformer och arbetssätt.Samtliga Resource Providers till STINGGroth & Co: Groth & Co är ett av branschens ledande företag inom patent, varumärken, mönsterskydd, domännamn, IT-juridik, upphovsrätt, licensavtal, firmaskydd, marknadsrätt och därmed sammanhängande konkurrens- och finansieringsfrågor.http://www.groth.se/Wistrand Affärsadvokaterna: Wistrand arbetar uteslutande med aktiv juridisk problemlösning för privat och offentligt näringsliv och erbjuder kvalificerad rådgivning inom samtliga affärsjuridiska områden.  http://www.wistrand.se/Öhrlings PWC: Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i världens största revisions- och konsultorganisation med över 160.000 medarbetare i 150 länder. Den svenska verksamheten innefattar revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning, corporate finance och konsulttjänster.www.pwcglobal.com/se/Östgöta Enskilda Bank: Östgöta Enskilda Bank startade sin verksamhet i Danderyd 2001. Med ett personligt engagemang erbjuder de kvalificerad rådgivning och helhetslösningar, såväl för privatpersoner som företag. Östgöta Enskilda Bank ingår i ett nätverk av 14 fristående provinsbanker, som alla är en del av Danske Bank. Med tillgång till resurserna i en av Nordens största bankkoncerner kan vi erbjuda ett effektivt och brett internationellt kontaktnät.http://www.eob.se/