ObsteCare förkortar svåra förlossningar

STING-företaget ObsteCare har utvecklat ett system som drastiskt kan förkorta långa och besvärliga förlossningar. Idag föds cirka 18 000 barn årligen efter förlossningar som kan innebära fara för deras hälsa. I februari mottog också företaget en första investering av den nystartade såddinvesteringsfonden STING Capital.

Varje år föds cirka 100 00 barn i Sverige där cirka 18 000 av dem förlöses efter en lång och utdragen förlossning, som i sämsta fall kan innebära fara för barnets hälsa. Kistabaserade ObsteCare håller på att utveckla ett helt unikt övervakningssystem som drastiskt kan förkorta de långa och besvärliga förlossningsförloppen. &en-dash ; Vårt system och metod bygger på forskningsresultat från kvinnokliniken vid Södersjukhuset som är en av Sveriges största  förlossningskliniker berättar Johan Itzel, vd och medgrundare till ObsteCare.Minskar skaderiskenIdag vet ingen riktigt varför vissa av förlossningarna blir så utdragna. Forskning från kvinnokliniken på Södersjukhuset har dock visat ett samband mellan halten av mjölksyra hos mamman och den långa förlossningstiden. Bakom forskningen står två av medgrundarna till bolaget, doktorand Eva Wiberg Itzel samt docent Lennart Nordström.&en-dash ; Tidigare har barnmorskor och läkare tvingats lita till erfarenhet och en rad tumregler. Med vårt system går det i ett tidigt skede att se vilken sorts förlossning det handlar om, säger Johan Itzel. Om vårdpersonalen så tidigt som möjligt kan förutsäga förloppet går det också att avbryta väntetiden och istället förlösa barnet med yttre hjälpmedel. Detta minskar den påfrestning och stress som mamman går igenom och kan också ge barnet en säkrare väg in i vår värld. &en-dash ; Att barnet kommer till skada i någon form under förlossningen är ovanligt idag men riskerna ökar, för till exempel syrebrist, vid dessa utdragna förlossningar, säger Johan Itzel.Första investeringI februari fick också ObsteCare motta den nystartade såddinvesteringsfonden STING Capital första investering på 1,5 miljoner kronor. &en-dash ; ObsteCare är ett mycket spännande företag som drivs av ett kompetent team med en solid forskningsbakgrund. Företagets produkt löser ett reellt problem inom förlossningsvården och ger företaget en tydlig internationell expansionspotential, säger Pär Hedberg, VD för STING Capital. Nu pågår utvecklingen av ObsteCares första produkt som kommer att börja testas under första halvåret nästa år på utvalda sjukhus i Sverige. Efter en utvärdering och vidareutveckling kan försäljningen komma igång under 2007. Målgruppen är i första hand Sveriges cirka 50 förlossningskliniker men nästa steg är att även vända sig övriga länder i EU. &en-dash ; Idag finns ingen liknande utrustning att tillgå. Vårt system fungerar som ett beslutsstöd till personalen som kan förkorta förlossningstiden med närmare 30 procent för de 18 000 aktuell kvinnorna, säger Johan Itzel.ObsteCare Grundat: 2004Grundare: Johan Itzel, Eva Wiberg Itzel, Pär Söderberg, Lennart NordströmProdukt: Ett förlossningsövervakningssystem för Point-of-Care användning. Systemet bygger på en ny diagnosmetodik som gör att förlossningstiden drastiskt kan förkortas vid besvärliga och långvariga förlossningsförlopp.Antal patent: 3 stycken