Scirocco först till börsen av STING-bolagen

Scirocco är först ut att börsnoteras bland de bolag som deltagit i Stockholm Innovation & Growth:s (STING) supportsystem för nystartade teknikföretag. Företagets teknik för infraröd identifiering är flerfaldigt prisbelönad och har väckt internationell uppmärksamhet. Efter den pågående nyemissionen ska bolaget introduceras på Aktietorget i december.

? Noteringen är viktig av flera skäl. Dels ger det en stark trovärdighet, framförallt mot utländska kunder, att företaget befinner sig på en aktiebörs med en större ägargrupp. Men det är även viktigt att ge de tidiga investerarna en möjlighet till en framtida exit, säger Staffan Sjögren, grundare av Scirocco.Idag ägs Scirocco, förutom Staffan Sjögren själv, av ett tiotal investerare ur STING:s  affärsängelnätverk Kista Investment Network. Samtliga av dem kommer också att teckna sig för ytterligare aktier i den nya emissionen. De 15 miljoner kronor som emissionen planeras ge kommer framförallt att användas för att växla upp resurserna inom försäljning och marknadsföring, berättar Staffan Sjögren.? Vi har redan idag ett väl utvecklat nätverk med uppemot 25 återförsäljare i nästan lika många länder. Med de ytterligare medlen kommer vi att intensifiera försäljningen, bland annat genom nyrekrytering. Det krävs ofta en rejäl insats för att introducera en ny och bättre lösning på ett gammalt problem.Sedan mer än två år tillbaka har Scirocco deltagit i Stockholm Innovation & Growth:s supportsystem, något som gjort det möjligt att utvecklas i rask takt, menar Staffan Sjögren.? Det finns en mängd fördelar med STING ? även för någon som redan varit med om att bygga upp ett företag. Det handlar om allt från att skriva avtal med olika utvecklingspartners och tillverkare till att rekrytera kvalificerad personal och hitta investerare till bolaget. STING ger också en kvalitetsstämpel på företaget som ger trygghet. Detta betyder mycket i kontakt med såväl finansiärer som tidiga kunder, säger Staffan Sjögren.Sciroccos produkt är ett automatiskt identifieringssystem som bygger på infraröd teknik (IRID). Den infraröda identifieringen är ett komplement till motsvarande radioteknik (RFID) men erbjuder en störningsfri och säker identifieringsmetod på avstånd upp till tre meter eller mer. Systemet är betydligt billigare att tillverka, installera och driva än motsvarande RFID-teknik.Tillverkningsindustrin är en viktig målgrupp för produkten och redan idag används systemet av svenska Höganäs AB som använder produkterna i styrningen av företagets helautomatiska metallpulverproduktion. Men tillämpningsområdet är bredare än så. Systemet har specificerats från början i samarbete med Volvo Car Corporation, liksom med Flintab i Jönköping som är Sveriges ledande tillverkare av system för fordonsvägning. Flintab var först ut att testa produkterna för identifiering av lastbilar.Idag är den grundläggande produktutvecklingen färdig, produkterna finns i lager och nu ligger fokus på företagsutveckling och försäljning. Efter emissionen planeras en utökning av styrelsen med spetskompetens inom just försäljning och marknadsföring samt inom finansiering, logistik och administration.För Staffan Sjögren är detta den andra gången han gör resan från nystartat företag till notering. Den första gångenvar det med Tagmaster AB som idag är noterat på First North.? Att få vara med om att ta fram och utveckla ny teknik är både roligt och inspirerande. Även om det är ett stort jobb att trampa upp nya stigar är det belönande till slut, säger Staffan Sjögren.Fördelar med Sciroccos teknik:100% säker identifiering inom ett avstånd på 3 meter ? varken blinda områden eller oavsiktliga läsningar. Läsarna kan produceras till låg kostnad och är mycket mindre än motsvarande RFID-läsare. Taggarna innehåller inga batterier. Inga störningar i en allt tätare radiotrafik Inget behov av frekvenstillstånd från myndigheter. Kan inte störa andra system. Påverkas inte av omgivande metaller eller av väta. Läs mer om Scirocco