Martin Gemvik ökar flödet till STING Capital

Nu tar Martin Gemvik plats som Investment manager på STING Capital. Med femton års erfarenhet från den svenska riskkapitalmarknaden hoppas han kunna öka flödet av innovativa idéer till fonden.

Martin Gemvik är visserligen ny i rollen som Investment manager på STING Capital men har närmare femton års erfarenhet av riskkapitalmarknaden. Han är medgrundare till ett av Sveriges första riskkapitalbolag Företagsbyggarna 1994 och var bolagets VD mellan 1997-2000. Den första entrén till riskkapitalvärlden gjorde han redan 1983 som grundare till ett av Sveriges första riskkapitalfinansierade bolag: Link Computer Systems.? På den tiden visste knappt någon i Sverige vad riskkapital betydde. Fram till slutet av 1970-talet fanns heller inga svenska tillväxtföretag att tala om. Istället dominerade de stora och mellanstora företagen. Idag är situationen en helt annan, med en god tillgång till riskvilligt kapital och erfarenhet, säger han.Martin Gemvik har tidigare varit styrelsemedlem i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och innehar idag styrelseposter i ett flertal noterade bolag. När han nu tillträder på posten som Investment Manager behåller han ändå ett visst begränsat engagemang i Företagsbyggarna.? Mitt mål är att öka flödet av idéer och företag till STING Capital. Ett stort flöde av idéer är mycket viktigt för att vi ska hitta de allra bästa projekten. Här litar jag på mitt nätverk för att locka projekt som befinner sig i för tidiga faser för riskkapitalbolagen, han.Närheten till STING en fördelSTING Capital är unikt genom att investeringar också görs i de allra tidigaste skedena. Bolagen i STING Capitals portfölj behöver varken ha betalande kunder eller en färdigutvecklad produkt. Här ger närheten till inkubatorn Stockholm Innovation & Growth, STING, en stor fördel vid valet av nya investeringsobjekt.? STING ger sina projekt en god kvalitetsstämpel. De som lämnar något av STING:s program är väl drillande i affärskunskap vilket ger dem en stark fördel framför andra. Mitt mål är att finnas vid utgången av inkubatorn för att fånga upp de intressantaste projekten, säger han.Men även flödet av idéer från övriga regionen ska öka, menar han. Han ser fram emot ett nära samarbete med Stockholms olika lärosäten och även med fonden KTH-Chalmers Capital. Han betonar också affärsänglarnas roll att bidra med rätt sorts kunskap, erfarenhet och kontaktnät till investeringarna. ? Dessutom är detta ett mycket bra sätt för dem att sprida sina risker samtidigt som de deltar i mycket tidiga investeringar, säger han.Tjänsten som Investment manager tillträdde han den första augusti men har under hela våren ?praktiserat? på STING Capital. ? Att vara riskkapitalist är ett oerhört roligt jobb men innebär samtidigt att du behöver vara tillgänglig nästan jämt. Om du har ansvar för ett antal investeringar så befinner sig alltid några i akut kris medan några andra står inför fantastiska möjligheter som också kräver någon form av insats, säger han. ? Men belöningen för den nedlagda tiden kommer från insikten att man bidragit till möjligheten att utveckla allt från medicinska framsteg till miljövänlig teknik. Det är en fantastisk sak att få vara en del av något som gör en skillnad i människors liv.Läs mer om STING Capital: www.stingcapital.com