Kista Cleantech Venture Day sätter fokus på svensk miljöteknik

Nu får USA-ambassadören Michael Woods intresse för svenska miljö- och energiteknikföretag en kraftfull uppföljning. Kista Cleantech Venture Day blir mötesplatsen där svenskt och amerikanskt riskkapital hittar gemensamma samarbetsmöjligheter för att stödja nya svenska företag. STINGs affärscoach Magnus Rehn ser initiativet som en unik möjlighet för svensk industri, men även en viktig satsning i miljöarbetet.

Den 19-20 november är det dags för Kista Cleantech Venture Day. Här samlas svenska och amerikanska riskkapitalister för att gemensamt möta färska miljö- och energiteknikföretag ? så kallade cleantech-bolag. Initiativet är en uppföljning på den 30-lista på högintressanta svenska cleantech-företag som USA-ambassadören Michael Wood upprättade för amerikanska riskkapitalbolag i våras.− Nu bjuder vi in både det svenska och amerikanska riskkapitalet som får en unik möjlighet att hitta nya samarbetsformer, men framförallt finna nya investeringsobjekt bland de utställande företagen. Målet är att utöka den ursprungliga 30-listan till minst 50 internationellt intressanta bolag, säger Magnus Rehn, affärscoach inom cleantech på STING.Öppnar för starkt svenskt investeringsintresseIntresset för att investera i området cleantech är faktiskt högre bland de svenska riskkapitalbolagen än bland de amerikanska, menar Magnus Rehn, och hänvisar till en undersökning gjord av Energimyndigheten. Men trots det höga intresset görs proportionellt färre investeringar av svenska riskkapitalbolag än av de amerikanska.− Nu skapar vi en ny mötesplats där de svenska riskkapitalisterna ges möjligheten att möta våra hetaste svenska cleantech-bolag, samtidigt med sina amerikanska kollegor. Genom att överbrygga avståndet mellan kapitalet och entreprenörerna kan detta bli en förlösande faktor för nya investeringar, säger han.Cleantech är ett samlingsnamn för företag med teknik för att antingen spara eller generera energi på ett miljömässigt hållbart sätt, eller för att mäta och övervaka vår miljö. Konkreta tillämpningar är till exempel teknik för vindkraft, vågkraft, solenergi eller biogastillverkning. Men även strömsnåla lampor och andra lågenergiprodukter.Att detta är ett av våra viktigaste teknikområden är välkänt med tanke på dagens klimatproblem, menar Magnus Rehn. Därför ägnas dagen i första hand åt att visa nya tekniska lösningar, framgångsrika satsningar och väcka nya initiativ till samarbeten mellan svenska och amerikanska investerare.− Våra samarrangörer och sponsorer visar att detta är ett prioriterat område för Sverige samtidigt som de ger en kvalitetsstämpel till evenemanget. Genom att satsa på ny svensk miljö- och energiteknik kan vi inte bara skapa nya arbetstillfällen men även ge förutsättningar för att nya svenska tillväxtföretag växer sig globala, säger Magnus Rehn.STING hyllades av USA-ambassadören Att det är just STING som arrangerar evenemanget tillsammans med USA-ambassadören förklaras med ett besök som Michael Woods gjorde hos STING tidigare i år.− Michael Wood har själv arbetat i riskkapitalbranschen och har egen erfarenhet av att bygga upp och utveckla företag. När han besökte oss upplevde han att vi gjorde ett mycket bra jobb för att skapa nya forskningsbaserade företag. Därför var det lätt att väcka ambassadens intresse för att vara medarrangörer av Kista Cleantech Venture Day, säger Magnus Rehn.Ett femtontal amerikanska riskkapitalbolag har bjudits in tillsammans med samtliga svenska riskkapitalbolag med intresse i cleantech. Ambitionen är att de ska möta ett 20-tal utvalda svenska miljö- och energiföretag på plats i Kista. Dagen rymmer också ett digert program av talare, bland annat så berättar Stockholm stads vice borgmästare Ulla Hamilton om stadens miljöarbete.USA-ambassadör Michael Wood ger själv ett anförande om initiativet där han presenterar några av de svenska cleantechföretagen. Under dagen talar bland annat representanter från Svenska Riskkapitalföreningen, Invest in Sweden Agency och investeringsaktören Vantage Point.− Vi visar också upp några av de framgångsrika investeringar som redan gjorts och några av företagen delar med sig av sina erfarenheter under en paneldiskussion, säger Magnus Rehn.Även representanter från den svenska regeringen deltar under evenemanget som avslutas med middag i Gyllene Salen i Stockholms stadshus.Kista Cleantech Venture Day arrangeras av STING (Stockholm Innovation & Growth), Amerikanska ambassaden, Stockholms stad, Invest in Sweden Agency (ISA) samt Svenska Riskkapitalföreningen. Sponsorer till evenemanget är Vinnova, Innovationsbron och Energimyndigheten. Mediapartner är Metro Teknik.