I fjärde omgången av Vinnovas program Forska & Väx

Sedan programmet startade i februari 2006 har närmare 19 miljoner delats ut till företag med anknytning till STING.

I fjärde omgången av Vinnovas program Forska & Väx fick tre STING-bolag del av av Vinnovas programpengar för forskning och utveckling. Sedan programmet startade i februari 2006 har närmare 19 miljoner delats ut till företag med anknytning till STING.   Cuptronic fick, i samverkan med HLB Catheter, 900 000 kronor för att utveckla sin miljövänliga tillverkning av mönsterkort, där en av tillämpningarna sker på HLB:s kateter. Två miljoner gick till SenseGraphics, som utvecklar Virtual Reality-applikationer där man integrerar haptik (kraftåtergivande känsla) med 3D-visualisering. Typiska användningsområden är medicinsk och industriell simulering. Med Vinnovas finansiering hoppas företaget kunna bli en marknadsledande leverantör av mjukvaruverktyg för att exempelvis simulera skallbenskirurgi och botoxinjektion.- Tack vare finansieringen har vi möjlighet att på mycket kortare tid utveckla vår funktionalitet av programvaran för att erbjuda bättre realism inom vår haptikdel. Dessutom har vi möjlighet att nyanställa och knyta till oss världsledande projektresurser inom området. Målet är att vårt utvecklingssystem ska bli standard för mjukvaruutvecklare inom haptikområdet, säger VD Tommy Forsell.I årets fjärde ansökningsomgång av Forska&Väx fick 47 småföretag sammanlagt dela på 52 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar. Även i tidigare omgångar av Forska & Väx har STING-företag stått sig väl i konkurrensen, där sammanlagd finansiering uppgår till närmare 19 miljoner. Speciellt lyckosam blev andra omgången i maj 2006. Då delade fyra STING-företag på cirka 12 miljoner.Programmets framtid var tidigare något osäker, men i och med beviljade projekt i den här omgången kom Vinnova med glada nyheter kring fortsatt finansiering:? Tack vare ett positivt besked från näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Jöran Hägglund räknar vi med att minst 100 miljoner kronor tillförs Vinnovas budget 2007 för Forska&Väx. Det är ett mycket glädjande och vi är ytterst tacksamma. Vi vill också rikta ett stort tack till alla som uppmärksammat betydelsen av Forska&Väx för tillväxt och nya jobb i små och medelstora företag, säger Per Eriksson, generaldirektör Vinnova.Nästa utlysning planeras stänga den 2 april nästa år och stöd kan sökas för finansiering av genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt eller behovsidentifiering inför FoU-projekt.Nedan presenteras tidigare finansierade FOU-projekt och förstudier inom FOU med anknytning till STING:Ansökningsomgång 1, februari 2006:Replisaurus Technologies, Kista, 4 000 000 kr, nanostrukturer för mikrochipObsteCare, Kista, 219 000 kronor, fosterblodprovtagningAnsökningsomgång 2, maj 2006:Aureola, Stockholm: 1 500 000 kr, ny tyst kylteknik för elektronikprodukterMidsummer, Stockholm: 2 564 486 kr, ny framställning av tunnfilmssolcellerPhoXtal Communication, Kista: 3 000 000 kr, monolitisk optochip för bredband via fiberSyntune, Kista: 4 468 500 kr, ställbar halvledarlaserAnsökningsomgång 3, augusti 2006:Mobile Sorcery, Stockholm: 299 000 kr, verktyg för multimediala publiceringsflödenLäs mer hos Vinnovas Forska och Väx