Dubbla framgångar för HLB Catheter

Uppmärksamheten kring nystartade HLB Catheter är stor för tillfället. I förra veckan fick grundarna motta årets Skapa-stipendium på 300 000 kronor för sin innovation och nu investerar STING Capital 1 miljon kronor i bolaget.

Under årets upplaga av Tekniska mässan fick Bengt Källbäck och Anders Hult från HLB Catheter kliva upp på scenen för att motta Skapa-stipendiet på 300 000 kronor. Priset ges för deras innovativa metod att tillverka en kateter som i själva verket är ett rörformat kretskort. Med den nya katetern går det att övervaka hjärtats tryck och volym i realtid under operationer och intensivvård. Katetern är också enklare och billigare att tillverka än dagens utrustning tack vare den innovativa utformningen.? Detta är dock en generell teknik som kan få fler tillämpningar än just hjärtövervakning, då det går att förändra utformningen och innehållet i katetern, säger Bengt Källbäck.Goda erfarenheter av STING HLB Catheter grundades så sent som i början av året av Bengt Källbäck, Anders Hult, Lars-Åke Brodin och Håkan Elmqvist. De tre första är alla verksamma inom Kungliga Tekniska högskolan och Håkan Elmqvist jobbar på Karolinska Institutet. Strax efter att de belönats med Skapa-stipendiet offentliggjordes också att STING Capital investerar 1 miljon kronor i det unga teknikföretaget. STING Capital är en del av supportsystemet Stockholm Innovation & Growth (STING) och diskussionerna kring investeringen har pågått en längre tid, berättar Bengt Källbäck.? Min först kontakt med STING var faktiskt med ett annat nystartat teknikföretag: mönsterkorttillverkaren Cuptronic. Då kunde vi dra tidig nytta av supportsystemet vilket gav mig goda erfarenheter inför starten av HLB Catheter. Idag finns också tankar kring att utnyttja Cuptronics miljövänliga tillverkningsmetoder även för den nya katetern, berättar Källbäck, även om just det ligger en bit in i framtiden.Produkt redan till sommaren Med hjälp av det nya kapitaltillskottet fortsätter utvecklingen av styr- och mätsystem till katetern och Källbäck hoppas att redan innan nästa sommar presentera en färdig produkt för forskningsändamål.? Det tar längre tid att utveckla en produkt som kan användas skarpt inom sjukvården men vi hoppas att lyckas även med det till mitten av 2008. Utvecklingsarbetet har stötts av KTH:s Skola för teknik och hälsa, dit också Bengt Källbäck är knuten, och till en del utförts av studenter.? Jag är en stor vän av att använda studentkraft och hittills har två studenter gjort sina examensarbeten hos oss och en tredje är på väg, säger han. Allt detta på ungefär ett halvårs tid vilket säger en del om utvecklingshastigheten i företaget.