Upp till bevis! ? anta The Zebor Challenge!

Kan det verkligen vara så att svenska Zebor Technology har utvecklad världens snabbaste BIOS och operativsystem genom sina produkter ZBIOS och ZDOS? “Ja!” hävdar de själva och utmanar nu hela utvecklarvärlden att motbevisa dem – och ännu hellre visa upp ännu snabbare testresultat än deras egna.

Zebor Technologys marknadschef, Martin Ljunggren förklarar “Vi har satt upp en serie väldigt lättkopierade och konkreta test som löper i en sekvens efter varandra, och resultatet av varje test mäts och rapporteras direkt på en datorskärm i realtid. Därför ser man med all tydlighet vad respektive plattform gör, hur fort eller långsamt det går och vilken som är snabbast.”Testerna, som i det här fallet mäter ZBIOS+ZDOS mot Award BIOS + Linux Red Hat, är designade att mäta sådant som är högst relevant för utvecklare, som t.ex. vilken tid det tar att boota plattformen, starta upp operativsystemet till prompt, föra över stora mänger data, starta och stoppa applikationer, etc. Respektive plattform körs på varsin 486:a, 133MHz med 32MB ram.Martin Ljunggren fortsätter ?Det intressanta med Zebor Challenge är att ZBOIS och ZDOS inte bara är några procent snabbare än Linux som de i det här fallet tävlar mot. Inte heller bara en eller två eller tre gånger snabbare, utan skillnaden är så stor att när Linux precis kommit igång och startas upp, är vi sedan länge klara med alla test! Därför utmanar vi nu alla utvecklare att anta The Zebor Challenge och visa upp snabbare resultat, på vilken plattform de vill och på vilken hårdvara de vill!”Bolaget grundades 2002 och togs in i STING inkubator våren 2007. Bolager har också fått finansiering från STING Capital. Produkterna ZDOS och ZBIOS har tagit mer än sju år att utveckla och istället för att använda delar av befintliga programstrukturer har utvecklarna börjat helt från grunden och låtit de potentiella kunderna och användarna vara kravställare. Produkterna finns däremed redan hos ett antal namnkunniga kunder där de först testats i kritiska applikationer, varefter flera av kunderna har beslutat att bygga in ZDOS och ZBIOS permanent i sina produkter.Se testerna på Zebor Technologys hemsida www.zebor.com