Svenska och amerikanska investerare – en lyckad kombination

Det finns klara fördelar med att svenska och amerikanska investerare samverkar vid investeringar i nya cleantech-företag. Det menar Bernie Bulkin, Vantage Point, och Svenska Riskkapitalföreningens VD Tom Berggren. Båda talade under Kista Cleantech Venture Day där ett tjugotal cleantech-bolag mötte 46 amerikanska och svenska investerare.

Amerikanska riskkapitalbolaget Vantage Point förvaltar över fyra miljarder dollar och är ett av världens största riskkapitalbolag. Bernie Bulkin deltog under Kista Cleantech Venture Day, en dag som initierades av STING, Amerikanska Ambassaden och Stockholms Stad, för att dela med sig av erfarenheterna kring Vantage Points investering i svenska Chemrec. Att svenska Chemrec tar in amerikansk kapital menar han är helt naturligt.? Detta är en global marknad där kapitalinvesteringar likaväl kan komma från USA som Norden eller Sverige, det är bara att acceptera. Men det är inte heller något konstigt. Vi har alla samma mål att bygga framgångsrika internationella företag av våra investeringar, säger Bernie Bulkin, Vantage Point.Investeringen i Chemrec gjordes tillsammans med svenska Volvo Technology Transfer vilket gav klara fördelar. ? Vi ser definitivt stora fördelar med att samverka med svenska investerare när vi gör en egen investering. Vår investering i Chemrec är ett perfekt exempel, där vi haft stor hjälp av vår partner Volvo Technology Transfer. Tack vare deras kontaktnät har vi fått en större förståelse för marknaden, men även viktiga juridiska kontakter och tillgång till kvalificerad personal att rekrytera, säger han.Tom Berggren, VD för Svenska Riskkapitalföreningen, betonar att även svenska investerares intresse för cleantech är starkt idag. Under 2006 gick sex procent av allt investerat kapital inom den svenska venturemarknaden till cleantech. Sju av tio svenska riskkapitalbolag vill idag investera i nya cleantech-projekt.? Det finns dessutom flera fördelar med fler syndikeringar mellan svenska och amerikanska investerare. De amerikanska bidrar med inte bara med ett stort kapital men öppnar också upp den amerikanska marknaden för våra svenska företag, säger Tom Berggren.Tom Berggren håller med om att dagens kapitalmarknad är global och pekar på det faktum att även svenska investerare söker projekt utomlands, till exempel i USA.? Vi har ett starkt behov av fler internationella kontakter inte minst i USA. Därför planerar vi också en resa till USA till våren, bland annat för att lära oss mer av våra internationella kollegor.Bernie Bulkin välkomnar det svenska intresset och menar att Sverige har en mycket stark teknik inom cleantech som kan ge stora framgångar.? Sverige är ett fantastiskt land för att bygga upp företag. Här finns inte bara innovativa idéer men framförallt kunniga ingenjörer med marknadsinriktning som kan utveckla dem till globala företag. Det finns få länder i samma storlek som lyckats skapa internationella företag som IKEA, Volvo och Tetrapak, säger han.Kista Cleantech Venture Day var ett utmärkt sätt för nya företag att möta investerare, menar de både.? Vårt största problem är bristen på tid. Därför får evenemang som detta stor betydelse för att möta nya innovativa företag. Vi har speciellt ögonen på två av dagens deltagare men vilka vill jag inte avslöja, säger Bernie Bulkin.Kista Cleantech Venture Day arrangerades av STING i samarbete med Amerikanska ambassaden, Stockholms stad, Invest in Sweden Agency samt Svenska Riskkapitalföreningen. Sponsorer var Energimyndigheten och Innovationsbron Stockholm.