STING fick internationell utmärkelse

Under den årliga konferensen “Best Practices in Science Based Incubators” i Seville i Spanien fanns över 50 inkubatorer från världens alla hörn samlade för att utbyta erfarenheter. Evenemanget avslutades med att kora vinnarna i den årliga tävlingen “Best Science Based Incubator”. STING (Stockholm Innovation & Growth) utsågs under en ceremoni till den främsta inkubator inom kategorin “Good practices”.

– Det här var riktigt kul och hedrande!, säger STINGs VD Pär Hedberg. Vi jobbar hårt med att kontinuerligt utveckla stödet till våra teknikbolag, så att de kan utvecklas till framtida exportföretag. Det kan handla om produktutveckling, säljutveckling, teamcoachning och marknadsföring. Men vad juryn främst verkade ha fastnat för är hur vi arbetar med att optimera bolagsfinansieringen. Speciellt vår unika riskkapitalfond STI NG Capital, som investerar i mycket tidiga skeden, och vårt affärsängelnätverk STING Business Angels, bestående av över 25 affärsänglar som själva har startat teknikföretag.- Vi är stolta över att STING, som är en av Sveriges bästa inkubatorer, nu uppmärksammas på den europeiska arenan, säger Maria Qvick, affärsområdeschef  för Affärsutveckling & inkubatorer på Innovationsbron Stockholm AB. Vi har stöttat STING sedan de startade 2002 och följt hur de framgångsrikt har utvecklat sitt affärsstöd till sina bolag genom branscherfarna affärscoacher. STING har kontinuerligt arbetat med att utvärdera och hitta best practise i sitt stöd till bolagen. Detta avspeglas tydligt i vår utvärdering, där över 70 procent av STING-bolagen ger allra högsta betyg till inkubatorn i sin helhet och då särskilt framhäver den strategiska och erfarenhetsbaserade affärscoachningen. Trots att STING-bolagen befinner sig i tidiga skeden förknippade med mycket hög risk, har inkubatorn lyckats få stort förtroende och attraherat kapital från privata investerare. En hård screeningsprocess vid intag av bolag, kombinerat med att bara satsa på affärsidéer och team som kan nå internationell exportframgång, lockar investerare!Övriga priskategorier som korades var “Return on Public Investment”, “Self Sustainability”, “Fastest Growth” och “Most Promising New Incubator”. Tävlingen arrangerades av Science Alliance, tillsammans med the Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES). Juryn bestod av Lawrence P. Albertso; President of the LPAAssociates, USA; Jack Malan, Partner, Centre for Strategy & Evaluation Services, UK; Rustam Lalkaka, President, Business and Technology Development Strategies, USA och Philippe Vanrie;  Managing Director, European BIC Network (EBN), Belgium. Själva konferensen “Best Pracitices in Science Based Incubators” arrangerades av Science Alliance för sjätte året i rad och årets tema var hur man kan utveckla inkubatorers funktionalitet.