STING Capital har investerat i två nya medicintekniska bolag

CyberGene´s medicinska testkit minskar drastiskt tiden för att diagnostisera kromosomförändringar hos foster. Riskkapitalfonden STING Capital har tillsammans med fem affärsänglar investerat i bolaget. STING Capital har även investerat i ytterligare ett bolag, Scint-X, som utvecklar komponenter till digitala röntgendetektorer.

– Vi är mycket glada över den saminvestering som har skett i CyberGene, säger Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital. Syndikeringen innebär delat engagemang, delad risk och en ökad kompetenstillförsel till bolaget. Eftersom STING Capital inte har någon målsättning att vara en långsiktig ägare, säkerställer vi på detta vis en längre ägarhorisont och kontinuitet i bolaget innan det kan vara dags för nästa större investerare att gå in.CyberGene AB utvecklar och säljer medicintekniska produkter som drastiskt kortar tiden det tar att diagnostisera de allvarligaste kromosomförändringarna hos foster. Produkten ChromoQuant® är ett CE-märkt diagnostiskt testkit, som tillsammans med det databaserade beslutstödsystemet Visualizer™, kortar diagnostiktiden från veckor till dag/dagar och dessutom är mycket mer resurseffektivt än traditionella metoder. Saminvesteringen har dessutom resulterat i att ALMI har beviljat ett företagsutvecklingslån.- Nu kan vi rekrytera en internationell säljchef som ska få bolaget att växa ytterligare, säger Heléne Olsson, VD på CyberGene AB. Vi kommer också att anställa en utvecklingsansvarig, som ska ta fram kompletterande produkter till vårt diagnostiska kit. Tidigare har vi fokuserat på biotekniska produkter, men nu kommer bolaget att styras till ett mer renodlat medtechbolag. Idag finns vi på en begränsad marknad, men fokus framöver är att expandera till nya marknader världen över!   STING Capital har även nyligen investerat i Scint-X AB. Företaget utvecklar en kritisk komponent till digitala röntgendetektorer, som ger högre upplösning och kontrast och sänker röntgendosen med bibehållet resultat. Ett viktigt användningsområde är tandläkarröntgen, där tekniken dessutom möjliggör betydligt tunnare röntgendetektorer. Detta är ett starkt krav från både tandläkare och patienter och gör undersökningen hos tandläkare mycket behagligare. Scint-X har sitt ursprung i forskning på KTH i Kista och initiativtagare är bland annat professor Jan Linros.- Nu får vi möjlighet att investera i utrustning för att under 2008 tillverka fullskaliga prototyper. Vi är nu i slutfasen för att starta två kundprojekt, varav ett tillsammans med ett företag i USA. Så vi ser med tillförsikt fram emot nästa år!, säger VD Per Wiklund.Läs mer om CyberGeneLäs mer om Scint-XLäs mer om STING Capital