Svenskt Vatten beviljar Sweco och Predect

SWECO Environment AB och Predect AB meddelar att Svenskt Vatten Utveckling (SVU) har beviljat ett projekt att låta vattenenheten i Motala kommun utvärdera Predects teknik för realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening.

Läs hela pressmeddelandet här