Startup gav oss ett viktigt kontaktnät

Midsummers affärsidé är att tillverka tunna solcellfilmer med liknande teknik som i dag används för cd- och dvd-skivor, där en massproduktion kan pressa priserna på solceller.

Bolaget har bland annat korats till bästa tillväxtföretag inom energi- och miljöteknik 2008 och tilldelades 2007 “Rookie of the Year Award” som det svenska cleantech-företag med störst internationell potential på Kista Cleantech Venture Day.Sven Lindström är en av grundarna av Midsummer och i det tidiga skedet av företagsstarten deltog han i STINGs program Startup.− Det gav oss ett mycket viktigt kontaktnät som snabbade upp vår företagsstart. Vi utsågs också till det projekt som hade störst chans att lyckas efter programmet, säger Sven Lindström.När de fyra grundarna av Midsummer, Sven Lindström, Alf Linder, Eric Jaremalm och Göran Lombäck, tidigt vände sig till svenska myndigheter för utvecklingsstöd av sin metod stötte de dock på patrull.− De tyckte vi var för små och för nystartade men när vi istället ansökte om forskningsmedel från EU fick vår teknik högsta poäng. Vi utsågs till att koordinera ett EU-projekt med en finansiering av tio miljoner kronor i tre år, säger Sven Lindström.Forskningsprojektet som sträcker sig mellan 2006-2008 är en del av EU:s sjätte ramprogram och ska leda till en storskalig tillverkning av Midsummers tunnfilmsolceller. Förutom Midsummer deltar även det finska forskningsinstitutet VTT och den tyska maskintillverkaren FHR. För att uppfylla det obligatoriska EU-kravet på motfinansiering av forskningsmedlen kom kontaktnätet från STINGs Startup väl till pass.− Tack vare Startup hade vi redan en kontakt på fondbolaget Catella som också visade sig vara intresserade av att medfinansiera oss i satsningen.Midsummer har ett nytt sätt att tillverka tunnfilmsolceller som är såväl billigare som snabbare än dagens metoder. Det är grundarnas tidigare kunskaper inom tillverkning av bland annat datalagringsmedia och lcd-skärmar som ligger till grund för innovationen. Metoden de använder kallas “sputtring” och är inom andra områden en väl etablerad industriell ytbeläggningsteknik. Den kompletteras med en patentsökt metod för att förbättra tillväxten av de solfångande CIGS-kristallerna. Resultatet blir en tillverkningsmetod som är många gånger snabbare än konkurrenternas motsvarande tekniker.