Fortum och STING i innovativt samarbete

Fortum och STING har inlett ett långsiktigt samarbete som ska bidra till ökade innovationssatsningar inom svensk miljö- och energiteknik.

STING tar del av Fortums expertis inom energiteknik och Fortum får en god inblick och kontakt med spännande nya bolag och innovationer. Förhoppningen är att samarbetet bland annat ska bidra till hållbara energisystem.Läs mer här