SenseGraphics har fått en kommersiell genombrottsorder

Det är företaget MOOG i Holland som fått en beställning på 50 stycken system, där SenseGraphics teknik för haptik och 3D visualisering ingår.

SenseGraphics är med och utvecklar simuleringsmjukvara för en ny typ av hårdvara som kommer att användas i utbildningen för tandläkare. En första version av systemet har utvecklats och kommer att testas i vår. MOOG planerar att sälja ett hundratal system årligen.SenseGraphics är också med och delar på finansiering i KK-stiftelsens senaste program för visualisering. Totalt har 85 miljoner delats ut till olika projekt i Sverige. SenseGraphics får tillsammans med Uppsala Center för Bildanalys och Sidec AB drygt 4 miljoner för forskning och utveckling av nya metoder för interaktiv visualisering av proteinbilder.Läs mer på www.sensegraphics.com