Riskkapitalfonden STING Capital har tagit in ytterligare 45 Mkr

STING Capital har i januari 2008 tagit in ytterligare 45 Mkr från affärsänglar, privata investerare och Innovationsbron. Tillsammans med tidigare 40 Mkr har fonden nu 85 Mkr att investera, varav 15 Mkr redan har investerats. STING Capital blir därmed Sveriges största fond som enbart investerar i tillväxtbolag i riktigt tidiga skeden.

Bland de nya investerarna märks industrifamiljer så som familjen Jensen, som byggt upp elektronikdistributören ELFA och familjen Ljungberg som byggt upp börsnoterade Ljungberggruppen. Bakom de nya 45 Mkr finns dessutom affärsänglar från STING Business Angels samt Länsförsäkringar Stockholm.En ytterligare investerare är Peder Sager Wallenberg Charitable Trust – en ideell stiftelse, grundad av Peder Wallenberg, fokuserad på utbildning och samhällsutveckling. Stiftelsen har ett antal investeringar inom It, Biotech och Clean technology på global nivå.– Vi är imponerade av vad STING och STING Capital har åstadkommit och ser fram emot att samverka med management och övriga investerare i STING Capital. Investeringen ses både som en möjlighet att åstadkomma en bra avkastning men också som en möjlighet att hjälpa nya företag att expandera, säger Hans Lindroth, VD i stiftelsens rådgivningsbolag Lingfield AB.STING Capital bildades för cirka två år sedan av STING och Innovationsbron och startade med 40 Mkr, varav ca 15 Mkr redan har investerats i tio bolag. Dessutom investerade även 15 affärsänglar inledningsvis i fonden.– Vi är en statlig aktör med rollen att arbeta med marknadskompletterande finansiering i tidiga skeden, säger Björn Varnestig VD Innovationsbron Stockholm. Genom STING Capital har tillgången till kapital för bolag i vår målgrupp ökat påtagligt. Vi hoppas och tror att fondens konstruktion och arbetssätt skall visa sig vara lönsamt och bilda skola även för helt privata fonder i tidiga skedenI och med utökningen till 85 Mkr, kan fonden investera upp till 4 Mkr per bolag och investeringsperioden har utsträckts till slutet av 2011. Ambitionen är att göra 8-10 investeringar per år. STING Capital är ett av få svenska riskkapitalbolag som bara investerar i bolag i riktigt tidiga skeden. Investeringar i sådana bolag är förenat med mycket hög risk och bolagen måste därför ha stor internationell potential, vara baserade på någon form av innovation samt ha ett starkt team.– Vi är oerhört glada och stolta över att vi lyckats attrahera så många industriellt kompetenta investerare till STING Capital. Det betyder att våra bolag får tillgång till mer kapital, men framförallt ett starkt nätverk med kompetens för att lyckas internationalisera våra bolag. Vi får nu möjligheten att investera upp till 4 Mkr per bolag vilket ibland kan behövas för att bolagen ska bli attraktiva för efterföljande investerare, säger Pär Hedberg VD för STING och STING Capital.I samband med att det nu kommer in ytterligare 45 Mkr i fonden har STING Capital också rekryterat en mycket erfaren investment manager, Martin Gemvik, som arbetar med fondens förvaltning. Martin har 15 års erfarenhet från riskkapitalbranschen med investeringar i teknikföretag i tidiga skeden.– STING Capital har en mycket bra situation i och med det nära samarbetet som finns med inkubatorsverksamheten inom STING, som genererar det största flödet. Genom STING uppstår kvalificerade investeringsmöjligheter i bolag som är mycket noggrant utvalda. Dessutom är den sk due dilligence fasen gjord ”live” av STING:s affärscoacher i de bolag som finns i inkubatorn. Det sänker risken i dessa nystartade företag som annars är högriskinvesteringar, säger Martin Gemvik Investment manager för STING Capital.STING verkar som fondens managementbolag. Det innebär att STING har fondens uppdrag att föreslå investeringar, förvalta och utveckla fondens innehav. Genom STINGs omfattande supportsystem garanteras STING Capitals portföljbolag tillgång till mycket kvalificerad rådgivning. Läs mer på: www.stingcapital.com