Ny medtech-inkubator i Flemingsberg invigdes med “speed-coaching” fr�n STING

Under onsdagen den 12 mars gick startskottet för den nya medtech-inkubatorn som finns på Karolinska Institutet Science Park i Flemingsberg.

Inkubatorn drivs med gemensamma krafter av Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB) och STING (Stockholm Innovation & Growth). Efter kvällens ”speed-coachning”, där ett tiotal idéer utvärderades på plats av STING:s affärscoacher, belönades KI-forskaren Christoffer Nellåker med 15 000 kronor i patentrådgivning för ”vassaste idé”.– Christoffer presenterade en intressant lösning på ett existerande problem inom PCR-analys. Användningen av PCR inom forskning och klinisk diagnostik växer stadigt och Christoffer Nellåkers idé har en god potential att lyckas, säger Gösta Sjöholm, affärscoach STING.– Det var oväntat och väldigt roligt! Jag kom hit med mycket låga förväntningar och trodde egentligen inte att min idé hade ett värde. Nu får jag chansen att se om idén går att skydda, för att sedan utveckla vidare parallellt med min forskning, säger Christoffer Nellåker, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.Invigningen av den nya medtech-inkubatorn i Flemingsberg är resultatet av en långsiktig satsning av de tre innovations- och affärsutvecklingsaktörerna Karolinska Institutet Innovations AB, Karolinska Institutet Science Park AB och Stockholm Innovation & Growth.– Vår verksamhet är huvudsakligen inriktad på medicinsk teknik, men alla goda idéer kan få växtkraft hos Karolinska Institutet Science Park. Vi erbjuder en modern infrastruktur i en kreativ miljö, såväl till nystartade som etablerade företag, säger Märit Johansson, VD för Karolinska Institutet Science Park AB.– Nu kan vi kan ge ”hands on”-coaching inom medicinteknik till de forskare och andra innovatörer som finns i Flemingsberg. Här finns mycket starka forsknings- och utbildningsmiljöer och detta kan innebära en skjuts för utvecklingen av innovationer inom det medicintekniska området, säger Gösta Sjöholm, affärscoach inom medtech på STING.Under kvällen kunde forskare, företagare och affärsutvecklare även lyssna till inspirationsföreläsningar från Eddie Weitzberg, professor vid KI och grundare av Aerocrine AB, samt Hans von Holst, professor och grundare av bland annat MIPS AB och Bio Servo Technologies AB.