Exos tilldelades Go Global Award 2008

Utmärkelsen Go Global Award gick till företaget Exos vid avslutningen av internationaliseringsprogrammet Go Global den 20 maj. Exos utvecklar och säljer produkter för automatisk benurtagning av fisk. Lotta Westerlund, försäljningschef vid Exos, menar att Go Global fungerat som en katalysator för bolagets exportplaner.

Programmet Go Global syftar till att förbereda relativt nystartade teknikföretag för en internationell expansion. Genom seminarium och workhops går deltagarna igenom fallgropar och svårigheter tillsammans med erfarna entreprenörer som redan lyckats ta sina företag till en internationell marknad.– Nu kan vi eliminera sådant som bara är åsikter och istället lita på den kunskap vi fått genom Go Global. Vi slipper rita upp glädjekalkyler över vad vår internationalisering kommer att innebära och kan göra en mer medveten satsning. Programmet gav oss också en viktig verifikation av att vi är på rätt väg, genom de givande diskussionerna med programledare och övriga deltagarna, säger Lotta Westerlund, försäljningschef för Exos.Vid avslutningen den 20 maj samlades deltagarna för ge en presentation för en samlad jury av investerare, men även för att möta tidigare deltagare i programmet.– För oss betyder erfarenheterna från Go Global att vi kan göra rätt från början. Tack vare hemuppgifterna, som vi fick mellan träffarna, tvingades vi att verkligen engagera oss i rätt saker. Dessutom har programledarna varit ett stort stöd genom sitt personliga engagemang, säger Svante Bengtsson, VD och grundare av Rehact.– Det var också en hög kvalitet på gästföreläsarna under programmets gång, och de gav oss möjligheten att själva jämföra våra bolag med deras erfarenheter. Kanske hade det gett ännu mer om vi också fått presentera våra case för gästföreläsarna och fått ta del av deras personliga uppfattningar, säger Staffan Mastling, Rehact.Rehact utvecklar hjärtat i ett nytt klimatsystem för inomhusklimat och har också vunnit flera priser för sin innovativa teknik. Johan Leth är grundare av internettjänsten Bra Byggare och såg de andra deltagarnas kunskaper som en viktig del av Go Global.– Under programmet hade vi stor nytta av det bollplank som programledarna och de andra deltagarna utgjorde för våra egna idéer. Även om de andra bolagen tillhör helt andra branscher har vi samma utmaning framför oss och bär på samma frågeställningar, säger Johan Leth, grundare av Bra Byggare.Bra Byggare är en marknadsplats på internet som knyter samman marknaden för byggtjänster. Redan under 2008 siktar bolaget på en internationell expansion, berättar Håkan Nyberg.– Jag uppskattade gästföreläsarna mycket, speciellt Jane Walerud som genomfört flera liknande expansioner. Hennes erfarenheter gav mig både ögonblick av igenkänning men även en rad nya kunskaper, säger Håkan Nyberg, grundare av Bra Byggare.Go Globals programledare Katarina Bonde och Magnus Rehn avslutade kursen med att dela ut priset Go Global Award till det företag som utvecklats starkast under programmets gång.Motiveringen till priset kom från dagengs jury, som bestod av Hans Otterling, Nortzone, Johan Pontin, Pod Venture, Tor Kihlberg, Innovationsbron och Pär Hedberg, VD för STING.”Teamet har visat stor förståelse för kundernas behov. Genom att analysera olika marknaders  potential på ett strukturerat sätt har man också valt vilka länder de ska expandera till. Då de visat god förståelse för hela värdekedjan från patentskydd till marknad har de väldigt goda förutsättningar för internationalisering”, löd juryns motivering.Katarina Bonde avslutade programmet med att ge en glimt av ett kommande nätverk för bolagen som gått igenom Go Global.– Det roligaste under denna resa är att få lära känna varje företag och se deras respektive utveckling. Att också följa dem under den kommande tiden är extra spännande och något som vi vill fortsätta med lite mer strukturerat. Därför finns det planer på att starta ett kvalitativt nätverk av alumniföretag som kan få fortsatt nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, säger Katarina Bonde.Besök respektive företag på webben:www.exos.sewww.rehact.comwww.brabyggare.se