"Take off" för ytterligare tre STING-bolag

Nu lämnar ytterligare tre flygfärdiga företag STING:s Business Accelerator. De tre bolagen representerar inte bara helt skilda branscher utan befinner sig även på helt skilda marknader. IRnova, Eviware och TempAlert tog steget från STING under en avslutningsceremoni under tisdagen.

År 2008 blir det första året då STING når målet att 12 nya företag per år ska lämna inkubatorn , berättar Pär Hedberg, VD STING.– Nu har vi uppnått marschfart för verksamheten och kan se fram emot en stadig ström av potentiella exportframgångar i form av ny teknikintensiva företag, säger han.Under 2006 lämnade sex nya företag STING och fjolårets siffra var åtta nya teknikföretag. Målet med 12 nya företag per år sattes vid starten av STING för sex år sedan och de tre senaste företagen att lämna STING är IRnova, TempAlert samt Eviware.Infraröd övervakningIRnova är en avknoppning från forskningsinstitutet Acreo i Kista och utvecklar själva hjärtat i en högpresterande teknik för infraröd identifikation, till exempel vid kameraövervakning. Den infraröda detektorn från IRnova är världsledande och har sin tillämpning bland annat inom rymdindustrin, säkerhetsbranschen och i en rad olika industriella detektorer av bland annat gas.– Idag utvecklar vi nya tillämpningar tillsammans med våra kunder vilket gett oss en mycket större marknad än tidigare. Årets omsättning kommer att vara närmare 40 miljoner kronor och kunderna återfinns såväl i USA, Asien och Afrika som i Europa, säger Bernhard Hirschauer, VD för IRnova.– STING har hjälpt oss under hela resan från avknoppning och bolagisering, till att rikta om vårt fokus från teknisk utveckling till försäljning och marknadsföring. Dessutom har STING bidragit med ett brett nätverk av personer som gett oss rätt stöd i rätt tid, säger han.STING har gett trovärdighetAffärsidén till TempAlert kommer ur ett marknadsbehov, till skillnad från många andra nystartade företag som grundar sig i tekniska innovationer. Något som också ger företaget ovanligt goda förutsättningar, menar VD Björn Lindh.– Vår produkt säkerställer att en vara eller ett livsmedel har haft rätt temperatur genom hela logistikkedjan. Genom en enkel indikator på varans etikett varnas konsumenten om innehållet är skadat, säger Björn Lindh.Företagets främsta marknad är inom läkemedel, där många av dagens proteinbaserade läkemedel, insulin som vaccin, kräver konstant kylning för att inte skadas. Med TempAlerts etikett garanteras läkemedlets funktion när läkemedlet når patienterna.– I vårt fall kunde STING hjälpa oss såväl i den komplicerade produktutvecklingen som utvecklingen av marknads- och affärsplaner. Framförallt har STING gett oss en stark trovärdighet som bolag, men även bidragit med en mycket dynamisk miljö och viktig rådgivning, säger Björn Lindh.Världsledande programvaraEviware har tagit del av flera programsteg inom STING, allt från inspirationsprogrammet Start-up till STING Business Lab, och nu avslutningsvis STING Business Accelerator. Under resan har företaget nått internationellt renommé för sitt verktyg för systemintegration och Internetapplikationer – så kallade webservices. Idag deltar de två grundarna på internationella evenemang tillsammans med Oracle och Sun Microsystems och programvaran har 100 000 användare världen över.– Idag är vi världsledande och överlägset störst inom vårt segment och kommer att femdubbla vår omsättning under året. STING har gett oss en ovärderlig trovärdighet som företag och öppnat dörrar som gjort vår utveckling möjlig, säger Niclas Reimertz.– Dessa tre företag visar upp en otrolig spännvidd och det har varit fantastiskt att ta del i deras utveckling. De gör ett fantastiskt jobb som betyder mycket för att säkerställa Sveriges exportintäkter i framtiden, säger Pär Hedberg, VD för STING.