Genombrottsorder för Scint-X som öppnar upp för nytt marknadssegement

Scint-X AB, som nyligen har satt rekord i röntgenupplösning, har fått sin första order på 365 000 kronor från Rymdbolaget. Scint-X är ett nystartat medtechbolag som utvecklar en nyckelkomponent till digitala röntgendetektorer, som bland annat genererar mycket högre upplösning. Scint-X ska förse Rymdbolaget med sin unika teknologi som ska ingå i ett detektorsystem för röntgenanalys av materialegenskaper i tyngdlöst tillstånd.

Teknologin är framförallt inriktad mot utveckling av komponenter för tandläkarröntgen, där Scint-X räknar med att starta några kommersiella kundprojekt inom kort. Men bolaget ser också en snabbt växande och stor marknadspotential inom industriell röntgen.- Ordern från rymdbolaget är ett bevis för att det finns ett kommersiellt intresse även för industriella tillämpningar. Projektet ger oss intressanta marknadskontakter och nya möjligheter att vidareutveckla tekniken för industriellt bruk. Ett framtida tillämpningsområde är exempelvis att använda tekniken till att förbättra prestanda för röntgenkameror vid felanalys och inspektion i tillverkningen av medicintekniska komponenter, säger Per Wiklund, VD på Scint-X AB.- Scint-X erbjuder en unik teknologi som kan bidra till den höga prestanda som vi eftersträvar i detta projekt. Det är dessutom glädjande att ett svenskt företag på detta sätt kan tillhandahålla nyckelkomponenter för ett av våra projekt, säger Ylva Houltz, Rymdbolagets projektledare.Tillsammans med Rymdbolaget är första steget att konstruera en prototyp för att testa systemets prestanda. I ett senare skede ska systemet byggas, vilket tas med i en sondraket för experiment i tyngdlöst tillstånd.Scint-X finns i STINGs inkubator Business Accelerator och fick i december 2007 finansiering på 1,5 miljoner av riskkapitalfonden STING Capital. Scint-X har sitt ursprung i forskning på KTH i Kista och initiativtagare är bland annat professor Jan Linros.Läs mer på www.scint-x.com