Stockholm Cleantech Venture Day: Svensk cleantech väckte stort internationellt intresse

Stockholm Cleantech Venture Day gav 23 utvalda cleantechbolag möjligheten att knyta kontakter med investerare från hela världen. I en informell miljö lyckades flera hitta potentiella samarbetspartners och en möjlig väg till nytt kapitel.

Cleantechföretaget Cortus har en produkt som kan öka användningen av förnyelsebara bränslen inom industrin. Under nästa år uppförs företagets första pilotanläggning som ska leda till en snabbare tillväxt av företaget, menar grundaren och VD Rolf Ljunggren.– Under Stockholm Cleantech Venture Day hoppas vi få kontakt med investerare som kan vara med oss på en längre resa. Just nu befinner vi oss i ett otroligt spännande läge, med en kommande pilotanläggning som kommer att visa kvaliteten i vår produkt, säger Rolf Ljunggren.– Hittills har vi också knutit kontakter med två svenska investerare och en från Tyskland. Vår marknad kommer definitivt att vara internationell, säger han.Dagen lockade också ett stor grupp av internationella investerare. Hela 29 procent av de 66 investerarna kom från andra länder än Sverige. En av dem var Edward Ardle, en privat investerare från Minnesota, USA.– Efter morgonens presentationer har jag skapat en egen ”hotlist” av fem företag. Dessa pratar jag nu extra mycket med för att lära mig mer om deras lösningar, säger han.– Överlag är jag imponerad över kvalitén som samtliga utställare har visat upp under sina presentationer. Den svenska cleantechsektorn ligger mycket långt fram jämfört med den amerikanska, säger Edward Andrle.Dorothea Smith, Axcess Technology Inc, menade att den informella stämningen under dagen bidrog till fruktbara möten mellan investerare och entreprenörer.– Det har varit mycket enkelt att skapa sig en bild av respektive bolag genom dagens presentationer men även genom de personliga samtalen. Det har varit en intressant dag som har gett mig flera goda kontakter, säger hon.Att intresset var högt från de amerikanska investerarna kan komma att betyda mycket, menade flera av utställarna.– USA är vår främsta marknad vilket gör det mycket viktigt med ett starkt amerikanskt intresse. Och vi har fått en bra respons idag, med flera kontakter som vi nu ska följa upp, sägerSudhir Chowdhury, grundare av Predect AB.Den starka internationella närvaron ger en större tyngd till evenemanget,  menar NordIQs VD Matts Lindgren.– Detta har varit den bästa investerardagen som vi deltagit i, med flest konkreta kontakter. Att även den amerikanska ambassadören deltar gör även sitt till, sägerMatts Lindgren.Men även det svenska investerarintresset var högt. Något som också betonades av en ny rapport från Öhrlings PricewaterhouseCoopers som visade på starka möjligheter för nya svenska investeringar inom Cleantech.– Här finns ett brett utbud av intressanta bolag i olika faser och med olika inriktningar. Det gör det lättare för oss som investerare att hitta objekt som passar in i våra tidigare satsningar, säger Fredrik Navjord, Volvo Technology Transfer.