STING Capital investerar 4 miljoner i unik databackup och spelkonsol som stimulerar till r�relse

Sting Capital trotsar finanskrisen och investerar 4 miljoner i bolagen Movinto Fun och Byte Active.

STING Capital har tillsammans med privatpersoner investerat i bolaget Movinto Fun AB.  Kapitaliseringen av bolaget sker för att kunna förbereda den internationella lanseringen av den första produkten BodyBug – en bärbar spelkonsol som stimulerar till rörelse med egen personlighet och tillhörande webbcomunity som främst riktar sig till unga flickor.Produkten bygger på innovatören Jin Moens forskning vid KTH och Interaktiva Institutet. Verksamhet kombinerar danspedagogik och interaktionsdesign för att skapa engagerade och flexibla gränssnitt mellan människor och teknik. Det finns en betydande global efterfrågan av just dataspelsliknande produkter för flickor och tanken med BodyBug är att fylla detta ”gap”. Fonden investerar 2 Mkr i bolaget.”Bolaget har med begränsade medel lyckats att ta sig till en position där flera stora internationella leksaks- och spelföretag uttryckt klart intresse för BodyBug och jag hoppas att fondens investering skall ta bolaget till nästa steg inför produktens lansering” säger Martin Gemvik, Investment Manager på Sting Capital.”Movinto Fun är dessutom det första bolaget som fonden investerat i som inte kommer från inkubatorprocessen i STING.  Dock har bolaget tidigare genomgått STINGs stödprogram Startup – ett praktisk träningsprogram på kvällstid för personer som mer skarpt vill testa hållbarheten i sin affärsidé och lära sig mer om vad som krävs för att starta företag, säger Martin Gemvik.Bolaget Byteactive AB har utvecklat en helt ny och unik lösning för kontinuerlig databackup av alla data som man har t ex på sin lap-top. Tekniken bygger på s k peer-to-peer teknik i kombination med en unik datalagrings- och komprimeringsteknik. Fonden investerar till att börja med 2 Mkr i bolaget som nu påbörjar sin kommersialisering. ”Många har alltmer viktig och ofta oersättlig information i sin bärbara dator eller annan typ av mobil enhet som t ex i mobiltelefonen. Trots detta visar statistiken att alltför få gör en frekvent backup. Byteactives lösning är Internet-baserad och kommer att göra det mycket enklare att skydda sig mot förlust av data”, säger Martin Gemvik, Investment Manager på Sting Capital.”Även om man sällan bör utgå från sig själv när det gäller bedömning av potentiella investeringsobjekt så kände vi ändå att vi själva omedelbart ville ha ByteActives produkt BaQup,” säger Martin Gemvik.För att komma i direktkontakt med dessa spännande bolag:Movinto Fun AB, Jin Moen, +46-707-78 17 52, jin@movintofun.comByteactive AB, +46 705669424, daniel.lovas@byteactive.com