Mobiltelefonoperatörer sluter upp bakom mobilt lärande i Svenska för invandrare

Med gratis datatrafik från Telia ,Tele2, Telenor och Tre genomför Stockholms stad under hösten 2008 uppskalade försök med mobiltelefonen som stöd i undervisning i svenska för invandrare. Vocab AB har utvecklat det system för individanpassad språkinlärning via mobiltelefon som används i projektet.

– Med mobiltelefonen kan eleverna studera överallt på egen hand och vi kan lägga mer resurser på dem som inte har det lika lätt, säger Magnus Axell chef för Rekryteringsprogrammet med uppgift är att ge yrkes- och individanpassad språkundervisning till arbetssökande invandrare.Kistaföretaget Vocab AB har utvecklat det system för individanpassad språkinlärning via mobiltelefon som används i projektet. Vocabs system använder en metodik som tar hänsyn till de olika elevernas behov, nivå och inlärningsförmåga. Eleverna kan bland annat använda mobiltelefonen för att läsa och lyssna på olika dialoger för att förbättra uttal, hör- och läsförståelse.- Vocab har dragit lärdom av hur man snabbt lär sig språk på Försvarets Tolkskola och anpassat det för invandrares behov. Dessa förtjänar verkligen de bästa verktygen för att lära sig svenska, säger Niss Jonas Carlsson, VDUnder våren 2007 genomfördes ett första framgångsrikt pilotprojekt där deltagarna fick låna mobiltelefoner. Nu utvidgas projektet till att omfatta fler och där deltagarna nu kan använda sina egna mobiltelefoner. För att ge översättningar från svenska till de största minoritetsspråken, har också myndigheten Språkrådet gett sitt stöd genom möjligheten att använda invandrarordböckerna Lexin.- Vi är mycket glada över att mobiloperatörerna nu gör det möjligt för deltagarna att använda sina egna mobiltelefoner genom att vi som utbildare i framtiden kan ta kostnaden för datatrafik och då göra det gratis att använda för våra deltagare, säger Magnus Axell.En möjlighet att få veta mer och kanske själv pröva på delar av konceptet finns via webbplatsen: www.myvocab.se.