Mantex tilldelades "Cleantech of the Year Award" under Stockholm Cleantech Venture Day

Mantex AB tog hem titeln "Cleantech of the Year Award" och 100 000 kronor under årets Stockholm Cleantech Venture Day den 11 november. Bolaget anses därmed vara det mest lovande av dagens 23 utvalda cleantechbolag, med starkast förutsättningar att bli ett stort svenskt exportföretag.

Eventet, med STING (Stockholm Innovation & Growth) som huvudarrangör, tilldrog sig stort intresse bland riskkapitalaktörer. 66 investerare varav 29 procent internationella deltog, som fick möta unga svenska företag med nya lösningar på dagens energi- och klimatfrågor.”Utmärkelsen Cleantech of the Year Award var verkligen överraskande eftersom konkurrensen var så hård. Men naturligtvis är det oerhört betydelsefullt för oss. Uppmärksamheten som priset ger underlättar vår långsiktiga kapitalanskaffning genom att tydligt visa att fler tror på våra idéer och produkter.”, säger Erik Odén, Mantex AB.Mantex AB har utvecklat effektiva mätinstrument för föroreningar och innehåll i biomaterial för processindustrin. Med dessa instrument möjliggörs att en större del av energin i biobränsle kan tas tillvara i kraft- och värmeverk samt att papper kan tillverkas med mindre energikonsumtion. Produkten har utvecklats tillsammans med den första kunden; skogsindustrikoncernen Holmen.Tomas Nygren, vVD Innovationsbron, var en av jurymedlemmarna, tillsammans med Anders Frisk, Founding Partner & Investment Director på Sustainable Technologies Fund, och Per Ericsson, Senior Advisor, Environmental Technologies Fund.”Vi var helt eniga om att Mantex AB är det företag som har bäst förutsättningar att bli ett stort svenskt exportföretag inom cleantechområdet, med en tydlig marknad och stor internationell potential”, säger Tomas Nygren, vVD Innovationsbron.Stockholm Cleantech Venture Day bar en mycket internationell prägel och bland deltagarna fanns bland andra den amerikanska ambassadören Michael Wood, Mads Kjaer, CEO för danska MyC4, samt Paul van Aalst, Director E+Co Europe. Dagen fylldes av möten mellan internationella investerare och lovande, unga svenska cleantechbolag, där NordIQ AB var ett av företagen som väckte amerikanskt intresse.”NordIQ är ett av fem bolag som verkar extra intressant för mig. Men överlag är jag imponerad över kvalitén som samtliga utställare har visat upp under sina presentationer. Den svenska cleantechsektorn ligger mycket långt fram jämfört med den amerikanska”, säger Edward Andrle, privat investerare från Minnesota, USA.Under eventet presenterade även Martin Gavelius, Director Öhrling PricewaterhouseCoopers, en ny rapport om det svenska riskkapitalets syn på Cleantech. Rapporten visade bland annat att den nuvarande finanskrisen inte påverkar cleantechområdet nämnvärt och att merparten av de tillfrågade (64 procent) redan har, eller kommer inom kort att investera i branschen.