Årets kvinnliga entreprenör bland dem som lämnade STING Business Accelerator

Under 2008 har tolv nya bolag lämnat STINGs inkubator Business Accelerator med målet att bli globala tillväxtföretag. Senast ut är Yubico, Predect och Cortus som mottog diplom under en välbesökt avslutningsceremoni.

– Nu har vi nått vår målsättning att slussa ut tolv nya företag med global tillväxtpotential per år som vi satte upp vid starten av STING 2002. Totalt har 59 företag nu tagit del av STING:s affärsrådgivning och tillsammans har de lyckats attrahera över 400 miljoner kronor i riskkapital, säger Pär Hedberg, VD för STING.Årets kvinnliga entreprenörDet tolfte företaget som lämnade STING Business Accelerator 2008 under tisdagen var Yubico, grundat av årets entreprenör Stina Ehrensvärd. Yubico grundades så sent som 2007 men har redan närmare 750 kunder globalt, och parterskap med jättar som Google, Sun och Juniper.– Vid starten stod vi inför alla tänkbara utmaningar som ett nystartat bolag kan ha. Det gällde allt från rekrytering till finansiering och teknikutveckling. STING:s affärscoach var mycket betydelsefull för vår utveckling genom att vara ett inspirerande och stödjande bollplank under hela vår resa, säger Stina Ehrensvärd.Yubico står bakom en unik säkerhetslösning för internet där en innovativ USB-nyckel gör inloggningen enkel att använda överallt. Tack vare att företaget valde modellen öppen källkod har man drygt 250 utvecklare världen över som gratis bygger nya tillämpningar med tekniken.Internationellt uppmärksammatCortus står bakom en unik gasifieringsprocess för biobränslen för industri och transportsektorn. Företaget uppmärksammades av den amerikanska ambassadören Michael Woods som ett av Sveriges intressantaste cleantech-bolag. Processen Woodroll ger en koldioxidneutral syntetgas som drastiskt kan minska industrins energikostnader.– Under nästa år kommer vi att uppföra vår första demonstrationsanläggning tillsammans med en pilotkund. Nästa steg är att fördjupa samarbetet med våra leverantörer och utveckla fler processområden. En viktig lärdom från tiden inom STING har varit vikten av att utveckla starka nätverk med rätt personer, säger grundaren Rolf Ljunggren.Global kundbasBakom Predect finns en analysmetod för realtidsbevakning av kvaliteten på vatten. Metoden används lika väl för dricksvatten och bordsvatten som för vatten till livsmedel- och läkemedelsproduktion vilket ger produkter en global tillväxtmarknad.– Tiden inom STING har gett oss allt från en forumulerad affärsplan, patentrådgivning och idag även en kunnig styrelse. Men också ett tidigt kapital genom STING Capital, vilket bland annat gjort det möjligt att bygga vår första prototyp, säger Orvar Eriksson, VD Predect.– Vår nästa utmaning är att bygga våra första demonstrationsanläggningar hos två utvalda kunder.De tolv bolags som samtliga gått igenom STING Business Accelerator 2008 är Acumem, CathPrint, Cortus, Eviware, IRnova, Peerialism, Plasmatrix Materials, Predect, Scint-X, TempAlert, Yubico samt Zebor Technology.